Masopustní procházka Berounem

Období masopustu nastává po svátku Tří králů (6. ledna) a jeho konec je na Popeleční středu. Jde o poslední možnost si užít spousty jídla, pití a veselí. Potom již nastává dlouhý „masopustní půst“. Během Masopustu se lidé převlékali do různých masek, které představovaly postavy neodmyslitelně spjaté s životem na vesnici. Tradičně se pořádají průvody, zabíječky a zábavy. Masopust představuje loučení se se zimou a zrod nového roku.

Masopustní procházka Berounem

8. a 9. února, se děti školní družiny vydaly na průvod od školy k Domu dětí v Berouně v maskách, kde na ně čekalo překvapení. Děti se zúčastnily „Masopustní cesty“ v nejbližším okolí Domu dětí, kde se pohybovaly podle mapy a jejich úkolem bylo projít 8 stanovišť. Na těchto stanovištích na děti čekaly úkoly, které měly splnit. Letošní masopust si děti prošly i při sněhové nadílce, která v Berouně napadla. Na prvním stanovišti se seznamujeme s tím, co to je Masopust, od kdy se slaví a co se při této slavnosti děje. Na druhém stanovišti se dozvídáme, že Masopust zosobňoval poživačnost a nemírnost v jídle, pití a veselí. Býval ústřední postavou průvodu. Naším úkolem zde bylo v bludišti dovést Masopusta k věnci buřtů. I Strakatý chodí v čele průvodu. Na sobě má pestrobarevný kostým, vyzdobený mnoha barevnými skvrnami, podle toho, kolik je dnů v roce. To bylo i naším úkolem. V průvodu chodili i Turci, kteří představovali mladou sílu, u každého stavení zatančili kolový tanec. V průvodu chodili ve čtyřech – dva v modrém a dva v červeném. Naším úkolem bylo, najít v průvodu na obrázku schované Turky mezi tanečníky. Na pátém stanovišti se dovídáme o kobyle, která chodila na konci průvodu. Tato postava byla odsouzena za hříchy obyvatel vesnice a byla popravena, ale Ras jí dal napít živé vody a ona zase obžila. Jde o symbol života a začátku jara. Naším úkolem bylo na obrázku k daným koníkům přiřadit jejich stín. Na šestém stanovišti se setkáváme s kominíkem. Ten kontroloval. Jestli v hospodářství dobře táhnou kamna. V troubě našel schovaný dárek. Také ostatním mazal tváře mazadlem pro štěstí. Naším úkolem bylo najít pět rozdílů na dvou obrázcích, které na první pohled vypadaly naprosto stejné. Před námi je sedmé stanoviště, na kterém nás vítá medvěd. Medvěd symbolizuje plodivou sílu a je jednou z nejstarších masek. Ženy si musely s medvědem zatančit, čím více při tanci vyskočily, tím vyšší vyrostl oves. Naším úkolem zde bylo oběhnout zdejší hřiště. Na osmém stanovišti se seznamujeme s postavou Rasa, který představuje již zaniklé povolání. Ras se zabýval odchytem zvířat, během masopustního průvodu kontroloval stav hospodářských zvířat a později i lidí. Naším úkolem bylo odpovědět na otázku, mezi jakými svátky se slaví Masopust.

Cesta projita od startu k cíli, úkoly splněny, body zapsány do družinového bodování a nyní následuje již jen vyhodnocení. A jak to tedy dopadlo? Zde jsou výsledky: 1. místo – Tereza Heranová, Klára Hulová, Erik Koubík, Adam Neliba, Zuzana Nosková a Štěpán Švihálek. Na 2. místě se umístil Nick Augusta a 3. místo obsadil Vojta Stejskal. Všem děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a než se rozejdeme na jarní prázdniny, vyhodnotíme a předáme odměny. Pořadatelům Domu dětí v Berouně děkujeme za všechno, že jsme mohli si užít masopustního veselí a strávit krásné zimní odpoledne. Děkujeme!

Autor:
Vydáno: