Loučení s létem – vlaštovkiáda

Odlétají do teplých krajin, kde najdou svoji obživu. U nás vyvedla mláďata a nyní se i s nimi stěhují do teplých krajin. Čeká je dlouhá a daleká cesta, kterou někteří nepřežijí.

Loučení s létem – vlaštovkiáda

Děti školní družiny se již tradičně v září loučí s našimi stěhovavými ptáky. Uspořádali jsme vlaštovkiádu jako symbol loučení. V odděleních jsme si vyrobili papírové vlaštovky. Pro někoho věc jednoduchá, pro někoho věc složitá. Hlavně naši prvňáčci zažívají něco nového. Nejprve jsme si o stěhovavých ptácích povídali, starší děti skládaly i verše a po složení vlastního modelu, odchází každé oddělení na své místo, aby zde proběhl závod. Soutěž se vyhodnotila a děti měly radost. Jak vypadají výsledky?

1. oddělení:
1. Drvotová Adéla
2. Frýdlová Adéla
3. Kindl Vojtěch

2. oddělení:
1. Ekrtová Beáta
2. Dominik Tůma
3. Kintner Daniel

3. oddělení:
1. Zelinka Martin
2. Nosková Zuzana
3. Švihálek Štěpán

4. oddělení:
1. Bezrouková Alžběta
2. Matoušková Dora
3. Husák Adam

Verše na téma „Loučíme se s létem“

Jiřičky přilétly k nám,
teď odlétají zpátky k vám.
Léto nám tu totiž končí,
dlouho neuvidíme jejich veselé oči.
Kéž byste tu s námi zůstaly,
na střechách i klidně na polích.
Tak se s vámi loučíme,
a na jaře se uvidíme.

Autor: 2. skupina - Veverušáci, Beroun – Závodí

Léto končí
Léto končí, léto končí,
s ptáky se loučí.
Jiřičky, jiřičky,
zpívaly jste písničky.
Čápi letí s vlaštovkami,
setkají se s lidičkami.
Do jiných krajů za teplem,
setkají se tam s vedrem.
Ptáci s jarem přiletí,
lidé je zase uvidí.

Autor: 3. skupina – Veverušáci, Beroun – Závodí

Léto, léto
Léto, léto, zůstaň s námi,
dalo si dětem prázdniny.
Škola zase začíná,
ty už zase odcházíš,
ale my už víme, že nám scházíš.
Afrika vítá čápy,
jako svoje kamarády.
Děkujeme léto za vše,
za chvíli tu budeš zase.

Autor: 4. skupina – Veverušáci, Beroun – Závodí

Autor:
Vydáno: