Loučení s létem i tažnými ptáky – vlaštovkiáda

Jako první odlétají čápi, ale postupně se přidávají další tažní ptáci. I vlaštovky nás již opustily. Rozloučily se s létem u nás a pospíchají odtud za teplem, aby mohly přežít zimu. Zjara se k nám opět vrátí.

Loučení s létem i tažnými ptáky – vlaštovkiáda

I my, ve školní družině, jsme se dnes loučili s létem. Za dva dny budeme již mluvit o podzimu. A tak jsme si dnes ve všech odděleních vyrobili vlaštovky z papíru a zkoušely, jak létají. Někomu dobře, někomu hůře. Ale povedlo se všem. Vždyť i odpoledne při loučení s létem nám svítilo sluníčko a hned po návratu do školy začalo pršet. Důstojné rozloučení s létem proběhlo v celodružinové soutěži – „vlaštovkiádě“. Nejprve se na startovní čáru postavily děti od Veverušáků – ty jsou nejstarší a ostatním ukázaly, jak vlaštovky létají. Postupně se vystřídala všechna oddělení. Jak soutěž probíhala? Nejprve první hod, jdeme se postavit tam, kam nám vlaštovka dolétla. Pak druhý hod a třetí hod, kdy jsme již na naši vlaštovku nesměli sáhnout, pouze se k ní postavit. Výsledková listina nám pak ukázala, kdo postoupí do finálového souboje. A jak to tedy dopadlo?

2. oddělení – Veverušáci – 1. místo Klárka Hulová, 2. místo Sára Nekvindová, 3. místo Zuzana Nosková.

1. oddělení – 1. místo Toník Macourek, 2. místo – Vojta Heran, 3. místo – Vladimír Prošek.
4. oddělení – 1. místo Vojtěch Kindl, 2. místo Aleš Porubský, 3. místo Eliška Dvořáková.
3. oddělení – 1. místo Jakub Vostárek, 2. místo Dominik Viktora, 3. místo Lukáš Tomek.

Tito tři nejlepší z každého oddělení pak nastoupili k finálnímu utkání mezi sebou. A jak to v samém konci všechno dopadlo?
1.    místo – Vojtěch Kindl – 4. oddělení
2.    místo – Aleš Porubský – 4. oddělení
3.    místo – Jakub Vostárek – 3. oddělení

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další celodružinové soutěže.

Autor:
Vydáno: