Lidická hrušeň – posel naděje

25. duben 2017 zůstane nezapomenutelným dnem pro nás pro všechny žáky školy, ale i pro občany Závodí. Právě dnes se dostalo, zdejšímu parku na Závodí velké cti, že jsme si tu mohli zasadit Lidickou hrušeň – dítě maminky hrušně z Lidic. Aby se tomu tak mohlo stát, musíme poděkovat panu Nešporovi z Lidic a paní Miluši Šímové, která nás o této akci informovala. Poděkování patří i našim družinovým a klubovým dětem, které v závěru loňského roku tuto hrušeň výtvarně ztvárnily. Pak následovala chvilku čekání a za nedlouho se ozval pan Nešpor s tím, že by si děti na Závodí, mohly zasadit jednu dceru Lidické hrušně. Od návrhu ke skutečnosti uplynulo pár měsíců.

Lidická hrušeň – posel naděje

Škola, na Závodí, se může pochlubit svým unikátem. Před školou jsme dnes 25. 4. 2017 mohly zasadit jednu dceru Lidické hrušně z dosavadních již dvaceti dcer. Před jedenáctou hodinou ke škole přichází pozvaní hosté – pan Antonín Nešpor z Občanského spolku Lidice se svoji ženou Pavlou, paní Miluše Šímová, která má s naší školou srdečnou spojitost a která nám o akci pověděla, paní Marie Šupíková, která jako desetileté dítě přežila Lidickou tragédii, paní Marcela Kalibová též z Občanského sdružení Lidice. Mezi dalšími hosty byli: starosta města Beroun – Mgr. Ivan Kůs, Ing. Michal Mišina – místostarosta města Berouna, Alena Meszárosová a pan Antonín Langmajer z Českého svazu bojovníků za svobodu, Mgr. Jitka Soukupová – tisková mluvčí, z Berounského regionu pan Zdeněk Zůna. Po úvodním slově paní ředitelky Mgr. Hany Kozohorské, která mezi námi přivítala naše milé hosty. Jim předala pamětní list, zástupce dětí kytičku a zástupkyně ředitelky Mgr. Hana Řeřichová malou pozornost od dětí. Potom se ujala slova žákyně naší školy Valentina Dolková, která zarecitovala báseň Jaroslava Vrchlického „Stromy“. Poté se ujal slova starosta města Mgr. Ivan Kůs. Ten ve svém vystoupení zhodnotil stručně naši školu a ocenil práci naší paní ředitelky. V jeho projevu zazněla i slova o budoucnosti naší školy. K slavnostnímu dopoledni přispěl i svým krátkým vystoupením pěvecký sboreček „Kecky“ pod vedením Jaroslavy Dušilové. Po sboru vystoupil taneční kroužek školní družiny pod vedením Jany Novákové a vystoupení dětí 2. oddělení školní družiny a školního klubu pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové. Po dětském vystoupení se slova ujal pan Antonín Nešpor, předseda Občanského spolku Lidice. Stručně pohovořil o tragédii Lidic ale i o dnešní akci v Berouně – Závodí, kdy společně s našimi dětmi zasadil v parku před školou Lidickou hrušeň, jako symbol naděje. Pohovořil o tom, že jde o odnož Lidické hrušně, která zcela náhodou přežila tragédii Lidic, i když byla zlomena. Ona jediná se zachovala. Jinak Lidice byly srovnány se zemí včetně stromů. Připomenul, že pevně věří, že děti naší školy se o tento unikát budou starat a že ji budou chránit. Vždyť strom si pamatuje, tak jako si pamatuje Lidická hrušeň, když kolem ní chodily děti do školy. Vždyť i u nás si hrušeň bude pamatovat všechno, co děti dělají. Stojí proti škole a kolem ní děti také chodí. Při sázení stromku ještě děti zazpívaly píseň, Jaro dělá pokusy. Lidická hrušeň je na místě, a my se pomalu loučíme. Delegace dětí z jednotlivých tříd odchází v doprovodu učitelů, děti z družiny a klubu odchází se svými vychovatelkami do tříd, aby mohly pokračovat ve vyučování. Pro děti 6. a 7. tříd program ještě nekončí. V těchto ročnících ještě proběhnou besedy s paní Šupíkovou a panem Nešporem. Vždyť všichni by si měli uvědomit, co se v Lidicích odehrálo, nikdy by na tuto tragédii neměly zapomenout. Proto bychom si všichni měli vážit doby, ve které dnes žijeme.

Autor:
Vydáno: