Lidická hrušeň

25. duben zůstane nezapomenutelným dnem pro naši školu, pro naší školní družinu. Přesně v tento den roku 2017 byla vysazena „Lidická hrušeň“ do blízkého parku před naší školou. Lidická hrušeň je živoucím pomníkem válečných událostí. Jako jediný ovocný strom uprostřed obce přežila vypálení Lidic 10. června 1942.

Lidická hrušeň

Roste u současné hlavní cesty Památníku Lidice mezi můstkem přes potok a půdorysem kostela, vedle studny. Hrušeň, která byla vysazena u nás na Závodí je 20 odnoží Lidické hrušně. Do parku před školou se scházeli nejen představitelé našeho města, ale zejména pamětníci a představitelé Lidic. Mezi námi jsme přivítali: pana Antonína Nešpora, paní Marii Šupíkovou, která jako desetileté dítě přežila „Lidickou tragédii“. Mezi hosty byla i paní Kalibová Marcela z Občanského sdružení Lidice.

V tomto čase jsme s dětmi školní družiny zavzpomínali na dobu, kdy se na Závodí, vysadila jedna z dvaceti dcer „Lidické hrušně“. Vyprávěli jsme si o tom, jaké hrůzy přineslo vyhlazení Lidic a co pro nás zdejší „Lidická hrušeň“ znamená. Jde o symbol naděje v lepší zítřky, v míru a bez válek. Při této příležitosti jsme si vzpomenuli i na paní Marii Šupíkovou, které jsme právě u naší hrušně věnovali minutu ticha. Paní Šupíková letos 22. 3. 2021 zemřela. I ona, se naší slávy na Závodí, účastnila. Děti školní družiny se v těchto dnech postupně sešly u Lidické hrušně – symbolu naděje. Někteří z nich i naslouchaly tomu, co jim Lidická hrušeň šeptá.

Autor:
Vydáno: