Lev Simba

Kdyby v ZOO Tábor uspořádali volbu krále zvířat, vyhrál by to u návštěvníků zřejmě lev pustinný, který se jmenuje Simba. Nehledě na to, že lev je obecně považován za krále zvířat, je Simbovou pýchou až neskutečně bohatá tmavá hříva, která je výsostným znakem každého samce – svědčí o jeho kondici.

Lev Simba

A ta Simbova se opravdu hned tak někde nevidí! Navíc ještě bohorovný klid, ušlechtilý výraz a nadhled jsou typické pro tohoto deset roků starého lva, jemuž od loňska dělá společnost jedenáctiletá lvice Luena přivezená ze zoo v německém Wuppertalu. Ta se sice na Simbu občas oboří, aby vyzkoušela jeho trpělivost, nicméně lev reaguje jako bytost hodná titulu krále. Tedy přesně v duchu známého rčení „Psi štěkají, ale karavana jde dál…“

Lev pustinný dosahuje hmotnosti 150 až 220 kilogramů a ve volné přírodě se dožívá 12 až 15 let. V zajetí to bývá až dvacet let. Na listině ohrožených druhů IUCN je lev pustinný zapsán v kategorii zranitelný druh, přičemž v rámci indické subpopulace patří k ohroženým druhům zvířat. Najdeme ho i na seznamu CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Foto: Václav Kučera/ZOO Tábor

Zdroj: ZOO Tábor
Autor:
Vydáno: