Ledová Praha již po dvacáté

Od roku 2001 se každým rokem v době pololetních prázdnin sjíždí do Prahy velké množství dětí, nejen se svými rodiči, ale i s oddílem, skupinou či různými organizacemi. V ten den se nám otvírá brána muzeí, památek a dalších zajímavostí v našem hlavním městě. Ledová Praha – tak je nazvána akce pro zvídavé děti. Od tohoto roku akci Ledová Praha pořádá Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí. Každoročně se této akce zúčastňují i děti ze Závodí.

Ledová Praha již po dvacáté

31. 1. 2020 – jednodenní pololetní prázdniny k návštěvě Prahy využívají i děti ze Závodí. I ony se zúčastňují pravidelně každým rokem Ledové Prahy. Dnes to Nebylo jiné. Odjíždíme autobusem do Prahy a naše první zastavení je na Kavčích horách v České televizi, v Galerii Rohlík. Tady jsme ještě nikdy nebyli a tak se velice těšíme. Co nás zde čeká a co zajímavého uvidíme? Jsme v cíli, jsme první, ale ještě chvíli musíme posečkat. Hned za námi se řadí další dětí, které přijely stejně jako my, do Galerie Rohlík. V deset hodin se otvírají dveře galerie a nás srdečně zve k prohlídce paní pořadatelka. Podává nám krátkou informaci a seznamuje nás s tím, co zde uvidíme. Při prohlídce budeme ještě doplňovat i soutěžní arch s otázkami, kde nám vyjde tajenka. A co v závěru? Na závěr pak promluví dosavadní král těmito slovy: „Bude mi královskou ctí přenechat svůj trůn tomu, jež tuto zapeklitou hříčku vyluští. Kdo zadá správné heslo v trůnním sále, ten králem místo mne se stane. Nechť ten nejlepší zvítězí!“ A věřte, my jsme to splnili všichni. Všichni jsme byli korunováni za nového krále. Asi po hodině prohlídky odcházíme, a loučíme se s Galerií Rohlík. Pokračujeme v návštěvě Muzea zemědělství. Ještě před vstupem – malá svačinka a pak již jdeme dál. V tomto muzeu jsme si nechali vyprávět příběh našeho zemědělství, příběh o všem mezi zemí a talířem. Dostává se nám unikátní pohled na zemědělství a fenomény s ním spojené. Přízemí je věnováno zemědělské technice a expozici Jede traktor. V prvním patře se nám nabízí pohled na přírodní zdroje, díky kterým si člověk od počátku zajišťoval obživu. Prohlížíme si expozici Myslivost a Rybářství. Druhé patro je věnováno prezentaci zemědělství jako jeden z největších objevů lidstva. Expozice Zemědělství, Voda v krajině. Třetí patro je věnováno stravování – expozice Gastronomie. Zde můžeme nakupovat potraviny, zaplatit u pokladny. To si můžeme vyzkoušet a krom toho i namarkovat na pokladně. Nechybí ani vaření. Zde strávené dvě hodinky prohlídky utekly velmi rychle a my se vracíme zpět do Berouna. Den pololetních prázdnin a účast na akci Ledová Praha jsme si jako vždy užili. Již se těšíme na příští rok. Co navštívíme? Necháme se překvapit.

Autor:
Vydáno: