Koncert mladých flétnistů školní družiny

Konec školního roku se čím dál tím více blíží do svého cíle a s ním i činnost nejen školní družiny, ale i jednotlivých kroužků. Některé kroužky se snaží předvést své umění rodičům či prarodičům. Stalo se tradicí, že právě kroužek mladých flétnistů, který pracuje pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové, své umění dnes předvedl.

Koncert mladých flétnistů školní družiny

Je pondělí 17. 6. 2019 a v 16 hodin byl zahájen Slavnostní koncert mladých flétnistů, který pracuje pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové a je i kroužkem školní družiny. Děti předvedly svým blízkým ve dvou skupinách – začátečníci a pokročilé, co se během roku všechno naučily. Začátečníci předvedli své první začátky s flétnou, postupně se dostávali k celé stupnici a závěrem nám zahráli několik svých oblíbených písní. Děti, které patří již k pokročilým, se nejprve rozehrály, pak se snažily napodobovat tóny paní vychovatelky, a nakonec nám též zahrály několik o něco těžších, ale svých oblíbených písní. Bylo krásné poslouchat tóny flétničky, ale i vidět velké nasazení všech dětí, aby se koncert podařil. Na závěr obdržely děti od paní vychovatelky vysvědčení, ale opět bez známky. Bylo doporučeno, aby si společně s rodiči známku doplnily. K tomu přibyla i malá odměna. Koncert měl velký úspěch. Rodiče odcházeli velmi spokojení a nadšení, že viděli to, co děti během roku na kroužku dělaly. Společně všichni věříme, že i nadále bude kroužek pokračovat a děti se naučí zase něco nového. Vždyť ne nadarmo se říká: „Co Čech, to muzikant“. Na závěr jsme si všichni popřáli krásné prázdniny a na shledanou v novém školním roce 2019 – 20.

Autor:
Vydáno: