Kardinálovec zelený

Do nové průchozí voliéry La Pampa v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava přibyl další druh – kardinálovec zelený. Tento nápadně zbarvený zástupce pěvců ale není návštěvníkům zoo neznámý, od roku 2008 je chován v jedné z voliér papoušků. Nyní je k vidění i v La Pampě, kde se jedná o nejvzácnějšího obyvatele.

Kardinálovec zelený

Kardinálovec zelený (Gubernatrix cristata) byl rozšířen v suchých travnatých a křovinatých porostech a otevřených lesích v Argentině, Uruguayi, jižní Brazílii a na jihu Paraguaye. Zdržuje se většinou v párech nebo menších skupinkách. Do hnízda v houštinách snáší samice v listopadu 3–5 vajec, na kterých sedí asi 15 dní. V současné době je velikost divoké populace odhadována na pouhých 1000–2000 dospělých jedinců a v Červeném seznamu je řazen do kategorie ohrožený druh (Endangered).

Vedle úbytku přirozeného prostředí v důsledku rozmáhajících se eukalyptových plantáží, odlesňování a chovu dobytka je pro tyto pěvce největší hrozbou nelegální odchyt a prodej ptáků pro klecový chov. Kardinálovci tvoří páry na více než jednu hnízdní sezónu, a proto jsou pro populaci zvláště devastující praktiky lovců, kteří odchytávají hlavně samce kvůli pestřejšímu zbarvení a výraznému zpěvu. Z deseti odchycených jedinců navíc přežije průměrně jen jeden.

Zoo Ostrava se proto rozhodla vedle chovu tohoto vzácného pěvce v zoo (ex situ) podpořit i záchranný program, který probíhá přímo v místě výskytu kardinálovců (in situ). V loňském roce zahájila spolupráci s nadací Fundación Temaikèn, která podporuje projekt na záchranu kardinálovců zelených (Proyecto Cardenal Amarillo). Tento projekt usiluje o záchranu kardinálovců zelených a ochranu jejich přirozeného prostředí. Jedinci zabavení nelegálním obchodníkům putují do záchranné stanice, jsou ošetřeni a rehabilitováni. Ve spolupráci s nevládní organizací Aves Argentinas je pomocí genetických studií určena oblast jejich původu. Ptáci dostanou vysílačku a jsou vypuštěni zpět do přírody. Nadace se také věnuje výzkumu, osvětě a práci s místní komunitou. Ostravská zoo tento projekt nově zahrnula do programu podpory „Dvě koruny ze vstupu".

Ve voliéře La Pampa byl umístěn chovný pár, který doposud pobýval u papoušků a v minulých letech odchoval několik mláďat. V novém prostředí má k dispozici řadu hnízdních možností, takže chovatelé věří, že bude v rodičovských povinnostech pokračovat i zde. Ve voliéře s papoušky je nyní nově sestavený pár.

Stavba roku 2021

Stále ještě probíhá hlasování v rámci soutěže Stavba roku 2021, kam voliéru přihlásila projekční kancelář, která připravovala architektonický návrh. Do hlasování, které potrvá do 17. října do 12 hodin, se může zapojit i každý z Vás: http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=2103&coid=108.

Autor:
Vydáno: