K prázdninám patří tábor

O tom své vědí táborníci PS Beroun – Závodí, kteří již několik desítek let jezdili na tábor do Nebřezin na řeku Střelu, v okrese Plzeň – sever. Měsíc července zde patřil a stále patří dětem z Berouna a jeho okolí, kteří následují vždy své starší kamarády, mnohdy i rodiče, kteří s námi též do těchto krásných míst jezdili. Tábor zde se stal tradicí a navazuje na starší ročníky. Děti si zde našly nové kamarády, nové přátele, se kterými zažily nejedno dobrodružství a mají na co vzpomínat. A vlastně to vydrželo dodnes a doufejme, že v tradici se bude i nadále pokračovat.

K prázdninám patří tábor

Během měsíce července se na našem starém místě po roce opět scházíme. Proběhly dva běhy letních táborů, které vedli zkušení a dlouholetí pracovníci. Ty si k sobě vždy přivádí své mladší kolegy, aby je v této činnosti zaučili.

První běh tábora proběhl v termínu 2. 7. – 15. 7. 2022, který pracoval pod vedením Ing. Kateřiny Paličkové, za pomoci ostatních pracovníků a personálu – zdravotnice – Šárky Malé, hospodáře – Miroslava Hrbáčka a kuchařky – Aleny Paličkové. Po celou dobu tábora nás provázela celotáborová hra na motivy příběhů Pana Prstenů. Po příjezdu a ubytování následuje slavnostní zahájení tábora a hned jdeme pracovat. Rozdělujeme se do 3 skupin, což jsou jednotlivé kmeny – Elfové, Trpaslíci a Hobiti pod vedením Daniela Mikulky, Michaeli Kučerové a Jiřího Vaška. Poté každý kmen zaujmul svůj prostor a jde se na věc. Podle rozstříhané zprávy musíme si vyrobit pytlíček dle své barvy, udělat rodový erb, vymyslet bojový pokřik. Krom toho každý kmen přišel i se svou rodovou historií. A tak pokračuje den, co den s jiným programem. Děti stavěly chýše, ve kterých pak přenocovaly, vařily z přírodních zásad, učily se Morseovu abecedu a šifry, které využívali v dalších soutěžích, většinu času pobývaly v lese a zde plnily různé úkoly. Jednotlivé kmeny měly táborové služby, noční hlídky, ale všichni se vystřídali. Postupně se dostáváme do konce prvního běhu, následuje vyhodnocení a předání odměn. Děti byly skvělé, boj byl vyrovnaný a my se již nyní budeme těšit na příští rok. Poslední den vše jsme museli uklidit, sbalit si své věci a po obědě 15. 7. odjíždíme do svých domovů. To bude vyprávění a vzpomínání. U školy se loučíme, v některých případech ukápla i slzička. Opět rok dlouhého čekání, až se opět všichni sejdeme.

Již 15. 7. 2022 přijíždí na stejné místo parta vedoucích a pracovníků, aby si přizpůsobili a připravili prostor pro druhý běh. Děti na tábor přijíždí až v sobotu 16. 7. a stráví zde společné prázdniny až do 30. 7. 2022. Hlavním vedoucím, který má druhý běh na starosti byl Ondřej Cajthaml, programový vedoucí Tomáš Patočka a jim jsou opět nápomocni další vedoucí a instruktoři včetně dalšího personálu. O zdraví dětí se zde starala Mgr. Martina Schwarzrocková, v kuchyni se prostřídaly již zkušené kuchařky, které s námi jezdí již několik let a hospodář Vít Schwarzrock. Celým táborem nás provázela celotáborová hra Divoký západ.

Za krásný měsíc prázdnin děkují táborníci vedoucím, instruktorům a personálu za veškerou práci, která přispěla k pohodovému průběhu obou běhů tábora organizovanému PS Beroun - Závodí. Máme na co vzpomínat.

Autor:
Vydáno: