Josef Jungmann opět ve školní družině

Etapa s Josefem Jungmannem u příležitosti jeho 250. výročí narození se pomalu a jistě blíží ke svému konci. Měsíc říjen byl pro poznávání Josefa Jungmanna velmi časově náročný. Před dnešním dnem jsme ještě minulý týden shlédli výstavu k výročí 250 let, která byla instalována v prostorách naší školy.

Josef Jungmann opět ve školní družině

Krásné teplé a sluneční počasí nás dnes vylákala hned po vyučování ven, náš cíl – školní dvůr a hřiště. Poslední chvíle k opakování našich znalostí o Jungmannovi, pak několik soutěží, a nakonec se přibližuje i závěr našeho projektu, ale i zapojení se do etapové hry „Po stopách tichého génia“.

Dnes odpoledne jsme si opět zasoutěžili s Josefem Jungmannem. Štafetová hra pro skupiny z oddělení nám opět dodala nějaké informace. Na hřišti se nacházelo 30 kartiček s portrétem Jungmanna, které byly očíslována a na nich se nacházelo písmeno. Štafeta proběhla. Písmena, se pod daným číslem zapisovaly do tabulky, a na závěr vzešla tajenka. Ta nám opět napověděla jednu moudrost Josefa Jungmanna. Zněla: „ČECHEM JE TEN, KDO MYSLÍ A MLUVÍ ČESKY“.

V další soutěži jsme skládali po skupinách puzzle. Každá skupina složila dvě a při tom jsme měřili čas. Vše se bodovalo a na závěr se body sečtou a určí pořadí. Jaká puzzle jsme skládali? Na jednom byl portrét Josefa Jungmanna a na druhém rodný domeček v Hudlicích.

Na třetím úkolu pracovala celá skupina. V nejbližším okolí našeho stanoviště bylo rozmístěno 20 soutěžních karet s otázkou, k dispozici jsme měli k vybrání té správné, dvě odpovědi. To jsme opět zapisovali do soutěžní karty, ale zde nám žádné heslo ani tajenka nevyšla. Po splnění všech dvaceti karet následuje společné vyhodnocení správných odpovědí a přidělení bodů. Pro někoho jednoduché, pro jiné docela oříšek.

Poslední zapsání bodů, sečtení a vyhlášení výsledků umístění skupin. Jak to dopadlo?

1.     místo – 2. skupina 62 b
2.     místo – 4. skupina 58 b
3.     místo – 3. skupina 56 b
4.     místo – 1. skupina 53 b

Jak je vidět, boj mezi skupinami byl opravdu velký, neboť výsledky jsou velice vyrovnané. Jak je vidno, naše putování s Josefem Jungmannem nám opravdu něco dalo. Tak uvidíme, jak dopadne závěrečná část a zároveň i poslední soutěž.

Autor:
Vydáno: