Ježíškova cesta

Ať ji zná jen z vyprávění, anebo si ji osobně prošel v některém ročním období. Unikát, který láká. Ale pozor, Ježíškovu cestu mají i děti školní družiny na Závodí.

Ježíškova cesta

Již několik let, vždy v Adventu počátkem prosince, se děti ze všech oddělení školní družiny postupně vydávají na Ježíškovu cestu, kterou pro ně připravily paní vychovatelky. Takto se během týdne vystřídají všechna oddělení, kde plní různé úkoly a správné odpovědi zapisují do startovní karty Ježíškovy cesty. Na cestě se potkají nejen s Ježíškem, ale i Skákošem, Ťápulou, Hvězdulkou, Mrakorem, Netopýrkem Pírkem, Sníčkem, Pořádníčkem, ale i dalšími postavami a pomocníky Ježíška a s nimi plní různé úkoly. Jako první vyrazilo na Ježíškovu cestu 1. oddělení, které úkoly plnily po skupinách. Dnes vyrazili Veverušáci, kteří plnili úkoly ve dvojicích. Dnes i přesto, že bylo chladno, svítilo sluníčko, se akce v přírodě podařila. Děti 1. oddělení plnily úkoly v družině. A jaké jsou výsledky?

1. oddělení:
1. místo – 3. skupina
2. místo – 2. skupina
3. místo – 1. a 4. skupina

Veverušáci vyrazili ven do přírody a výsledky jejich snažení jsou úctyhodné. Jak to dopadlo?
1. místo – Junková Nikola, Lébrová Ema
2. místo – Ekrtová Beata, LeVy a Foltýn Šimon, Dvořák Josef
3. místo – Hajdamačenko Andrej, Zajíc Martin

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast. Ne vždy se to podaří.

Autor:
Vydáno: