Jeřábi na Dálném východě mají vysílačky z Brna

Tradičně vozí brněnská zoo vajíčka jeřábů mandžuských a daurských z českých zoologických zahrad do Khinganské státní přírodní rezervace. Tam narození ptáci po období adaptace opustí speciální voliéry a vydají se poznávat krásy divoké přírody. Od letošního roku mají tři jeřábi speciální vysílačky.

Jeřábi na Dálném východě mají vysílačky z Brna

Za poslední rok se projekt repatriace jeřábů do volné přírody posunul do další, velmi významné fáze. Koupili jsme tři telemetrické vysílačky, které sledují veškerý pohyb jeřábů po jejich vypuštění. Na konci dubna je v Khinganské státní přírodní rezervaci dostali dva jedinci jeřába mandužského a jeden jeřáb daurský,” řekl koordinátor projektu a kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Nyní budeme sledovat pohyb a chováni ptáků ve volné přírodě. Telemetrie nám kromě údajů o tom, kam zvíře doletělo, poskytne i další cenné informace. „Může to být místo skonu konkrétního zvířete a tím pádem i jeho příčina. Můžeme například zjistit také to, jedná-li se o úhyn více jedinců na stejném místě, a tedy o odhalení nám dosud neznámé ekologické bariéry. To znamená, že můžeme s těmito daty dále pracovat a samozřejmě se nám otvírají daleko větší možnosti, než při nasazení klasického ornitologického kroužku,“ vysvětlil Suvorov.

Kromě toho můžeme zjistit, jestli jeřábi, kteří jsou vypuštění z rezervace, přežívají alespoň ve stejné míře jako ti narození ve volné přírodě. „Úmrtnost vypuštěných ptáků se výrazně liší v závislosti na druhu. U mandžuských jeřábů je míra přežívání zhruba 18 %. To může vypadat jako poměrně malé číslo, nicméně je to z velké části dáno tím, že zimují v Číně, kde je náročnější monitoring ve volné přírodě. Jeřábi daurští zimují v Japonsku, kde jsou objektem zájmu místních pozorovatelů. Ti potom ptáky hromadně odečítají na zimovištích pomocí stativových dalekohledů a binokulárů a posílají údaje na lokální kroužkovací stanice. Díky jejich aktivitě víme, že u jeřábů daurských je míra přežívání vypuštěných jedinců až téměř 55 %, což je naprosto úžasné číslo,“ doplnil Suvorov.

Pokud se data od současných jedinců ukáží jako relevantní, v budoucnu plánujeme pořídit další vysílačky. Každý údaj, který získáme o pohybu těchto vypuštěných jedinců, má totiž důležitou výpovědní hodnotu.

Už teď ale lze říct, že to nebude nic jednoduchého. Vyřízení povolení k převozu vysílaček do Ruska trvalo celkem devět měsíců.

Zoo Brno poprvé transportovala dvě vejce jeřábů mandžuských do záchovné stanice v Khinganu v roce 2015, kdy jsme také oslovili ke spolupráci další zahrady. O rok později se brněnská zoo stala koordinátorem celého projektu.

Zdroj: ZOO Brno
Autor:
Vydáno: