Jazykolamy

Jazykolamy, které pletly jazyk našim babičkám a dědečkům.

- Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?
- Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
- Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy.
- Vlk strhl srně hrst srsti.
- Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.
- U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.
- Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
- Naše okenice je ze všech okenic tou nejokenicovatější.
- Pokopete-li mi to pole nebo nepokopete-li mi to pole.
- Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl!
- Královna Klára na klavír hrála.
- Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!
- Řehoř Řepa řeže řízně řeřichu.
- Poslal posel posla pro slámu.
- Řapík řebříčku řízl Říhu do prstu.
- Prut plul rychle po proudu a v láhvi se perlil ricinový olej.
- Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?
- Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.
- Strýc Šusta suší švestky- pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek.
- Naše Lomenice je ze všech Lomenic ta nejlomenicovatější Lomenice.
- Já rád játra, ty rád játra. Ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra?
- Náš pan kaplan v kapli plakal.
- Strč prst skrz krk!
- Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť slyšel sysel.
- Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vody?
- Tři tisíce tři sta třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes tři tisíce tři sta třiatřicet stříbrných střech.

Autor:
Vydáno: