Hmyz roku 2023 – tesařík pižmový

V letošním roce se jím stává tesařík pižmový. Jde o krásného barevného a pronikavě vonícího brouka. Jeho skrytým způsobem života tak uniká pozornosti veřejnosti.

Hmyz roku 2023 – tesařík pižmový

V posledních dnech letošního školního roku se vydaly děti na průzkum nejbližšího okolí. Myslily si, že by mohly při svém průzkumu zjistit, zda tady v blízkosti náhodou tesařík pižmový nežije. Zatím se nám to nepodařilo, ale my budeme pokračovat v započatém pozorování dál. Tesaříci totiž patří k nejkrásnějším broukům naší krajiny. Mají dlouhá tykadla a jejich larvy žijí ve dřevě stromů. Dospělí jedinci jsou přepychově zbarvení. S tesaříkem pižmovým se setkáváme většinou kolem vod na vrbách a porostech vrby jívy. Tento brouk je kovově lesklý. Potravou dospěláků je pyl a nektar, larvy pak požírají dřevo vrby, někdy i zřídka dřevo topolů. Doba larválního vývoje trvá až 3 roky. Dospěláci žijí několik týdnů či měsíců. Dospělci se vyskytují od konce května do začátku září. Rozšíření jsou téměř po celém světě.

A tak dnes ve 2. oddělení Veverušáků proběhlo tzv. „odpoledne s tesaříkem pižmovým“. Nejprve krátké povídání, pak další průzkum po okolí. V prvním průzkumu jsme objevili roháče velkého. Dnes to byla sršeň, mravenci, včelky a několik málo motýlů. Náš cíl pro dnešek byl travnatý prostor u Berounky. Zde pak naše odpoledne začalo. Rozdělujeme se do skupin a před námi je soutěžní odpoledne s tesaříkem. V první soutěži jsme zpracovávali kvízový test o znalostech tesaříka. Odpovídali jsme na 14 otázek. V případě, že naše odpovědi byly správné, z písmen správných odpovědí vznikla tajenka. Jaká? TESAŘÍK PIŽMOVÝ. Druhá soutěž byla na skládání puzzle, obrázků opět tesaříka. Každá skupina i s výměnou ostatních obrázků složila 4 druhy puzzle. Veškeré soutěže jsme bodovali, body zapisovali, abychom v závěru mohli vyhlásit vítěze. Stačili jsme ještě jednu část soutěže. Tím byly přesmyčky. Z daných písmen jsme museli poskládat názvy různých druhů hmyzu. A proč právě hmyzu? Tesařík patří mezi hmyz.

A je dobojováno. Připisujeme poslední body a jdeme na pořadí skupin. Jak to v závěru všechno dopadlo? Zde jsou výsledky.

1.      místo – 1. skupina 81 bod
2.      místo – 4. skupina 67 bodů
3.      místo – 3. skupina 55 bodů
4.      místo – 2. skupina 39 bodů

Vítězům blahopřejeme a všem velké díky za účast. Snad informace, které jsme v dnešním odpoledni získali, ještě někde i zúročíme.

Na úplný závěr patří i poděkování dětem z dovedných ručiček, které v posledních dnech se vrhly na ztvárnění tesaříka pižmového. Jistě v novém školním roce budeme mít ještě příležitost všichni, abychom si změřili síly s ostatními odděleními naší školní družiny. A když půjdete o prázdninách ven do přírody, zkuste se dívat kolem sebe, objevovat svět hmyzu, ale především tesaříka. Třeba se to podaří a v září si řekneme víc.

Autor:
Vydáno: