Fosa Madagaskarská

Spatřit v ZOO Tábor fosu madagaskarskou, zřejmě nejvzácnější zvíře, které tato desetihektarová zoologická zahrada chová, není tak jednoduché. V prostorném výběhu má šelma, která se vyskytuje jen ve dvou zoo v ČR, bezpočet možných úkrytů – schovává se třeba v listoví keřů, odkud pozoruje návštěvníky, barva její srsti splývá se suchými kmeny stromů, případně leží stočená do klubíčka ve vysoké trávě. Pokud si ovšem zrovna nehoví ve své ubikaci!

Fosa Madagaskarská

Spatřit fosu ve výběhu proto od návštěvníků vyžaduje pozorné oko a trochu trpělivosti. Odměnou těm pozorným pak je pohled na neuvěřitelně ladné pohyby vzácné šelmy, která dosahuje výšky cca 38 centimetrů. Ocas dlouhý jako tělo pomáhá samci Masotrovi kormidlovat při pohybu ve výškách. Zatažitelné drápy na tlapách umožňují těmto malým šelmám šplhat po svislých kmenech stromů dokonce hlavou dolů.

V jejich domovině – na ostrově Madagaskar – žije ve volné přírodě už jen zhruba 2500 jedinců. Fosa madagaskarská je zapsána na listině ohrožených druhů IUCN a je také na seznamu CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Foto: Václav Kučera/ZOO Tábor

Zdroj: ZOO Tábor
Autor:
Vydáno: