Festival ptactva

Do tohoto projektu se zapojují i děti naší školní družiny a klubu. V těchto dnech organizují ornitologové z České společnosti ornitologické vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Pro děti se připravují vždy různé hry, kvízy s ptačí tematikou. Proto i u nás na Festival ptactva myslíme.

Festival ptactva

Dnes ve středu 7. 10. 2015 proběhl v naší školní družině Festival ptactva. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme se do přírody nedostali, ale odpoledne s ptáčky jsme strávili v naší družině. Ve třináct hodin se scházíme v družině druhého oddělení. Každé oddělení zabírá svůj prostor a netrpělivě očekává, co se bude dít. Na dnešní odpoledne máme připravené odpoledne soutěží a her. První úkol dnešního odpoledne je jasný. Na obrázcích máme nachystáno třináct různých obrázků ptáků. Naším úkolem je k nim přiřadit správné názvy (rodové i druhové jméno). Soutěžíme jak v rychlosti, tak i ve správných údajích. Proto se všichni maximálně snaží. Zajímavé je pozorovat naše malé prvňáčky, jak za dopomoci starších dětí a paní vychovatelky určují ptáky. I ve druhé soutěži šlo o poznávačky, ale s tím rozdílem, že jednotlivé druhy ptáků se nachází pod určitým písmenem. Když toto písmeno pak doplníme do tajenky, vznikne nám další druh ptáka. S touto soutěží jsme si velice vyhráli a tři oddělení vyluštily i tajenku. Tou se stal druh stěhovavého ptáka – BRAMBORNÍČEK. Nikdo z nás o takovémto ptáku nic nevěděl, a tak jsme si jej ukázali alespoň v knize. Ve třetí soutěži jsme pak hledali názvy ptáků ve větách. Přestože to vypadalo velice lehké, dalo nám to mnohdy i více práce než jsme čekali. Čtvrtá soutěž byla též na rychlost, ale i správné odpovědi. Skládali jsme mini puzzle, na kterém byl vyobrazený vždy jeden ptáček. Body jsme získávali nejen za rychlost ve složení, ale připisovali jsme si i body, když jsme věděli název ptáčka. Ono takové složení mini puzzle není vůbec žádná legrace. A tak jsme se konečně dostali do cíle a nyní již čekáme na vyhodnocení. A jak to tedy dopadlo?

Na 1. místě se umístilo 2. oddělení – Veverušáci, na 2. místě pak o 4 body méně skončilo 4. oddělení. Třetí místo patřilo 3. oddělení a na 4. místě se umístili naši malí prvňáčci. Přesto jejich boj v soutěži byl skvělý a velmi se snažili. Odměnou nám byli drobné sladkosti. Všem vítězům blahopřejeme.

Autor:
Vydáno: