Evropský týden mobility

Evropský týden mobility si připomněly i děti školní družiny jako každým rokem. Letos však s trochou malého zpoždění, ale tomuto projektu jsme se též dostatečně věnovali. Součástí Evropského týdne mobility je i Den bez aut. Naše oddělení se na akci důkladně připravila a pak již vyrazila do reality. Jde nám především o to, abychom podpořili udržitelné formy dopravy a vytvářeli tak příjemnější a zdravější město pro život. Letošní motto „Tvůj styl, tvoje volba“ navazuje na předcházející leta a jejich motta.

Evropský týden mobility

Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility jsme započali již minulý týden, kdy do průzkumu se pustila dvě oddělení – 1. a 2. oddělení. Vzhledem k nepříznivému počasí se akce o něco zkrátila. Ve všech odděleních jsme nejprve hovořili o dopravní situaci v Berouně a jeho okolí, o dopravních prostředcích a dodržování dopravních předpisů. Pak jsme navodili atmosféru na příchod a odchod ze školy, zda chodíme pěšky či pro nás jezdí rodiče. Říkali jsme si o tom, co by se dalo ještě vylepšit. Vždyť ne vždy je vhodné po Berouně či v centru města jezdit autem. Vždyť máme i šetrnější dopravní prostředky k přesunu. Dobrý nápad přišel i od Městského úřadu Beroun a Tip sportu, kdy vybudovaly síť elektro kol, které si člověk může zapůjčit a přesunout se na jiné místo během chvíle. Jde však o to, aby někteří nenechavci kola zbytečně neničila a zároveň i o to, aby je používali pouze ti, kterým jsou určeny. Pak se oddělení vrhla na sledování silničního provozu a na jeho porušování. Děti z1. oddělení měly stanoviště v Lidické ulici, kde sledovaly provoz směrem od Kladna a směrem na Kladno. Během deseti minut zde projelo 71 osobních aut, 6 náklaďáků, 1 kolo a jeden autobus. Děti z 2. oddělení si vybraly stanoviště na Václavském náměstí v Berouně, kde si myslely, že provoz je minimální. Ale opak se stal pravdou. Po deseti minutách mohly konstatovat, že směrem od nemocnice projelo kolem nás 26 osobních aut, jeden náklaďák a jedna motorka. Směrem z Vrchlické ulice k nemocnici byl stav následující: 19 osobních automobilů, 6 náklaďáků a 1 motorka. V této oblasti jsme zpozorovali i jeden nedostatek, kterým bylo nepřipoutání řidiče.

V průzkumu se pak pokračovalo i tento týden. Do akce vyrazilo i 3. oddělení a to si vzalo úsek Vrchlického ulice nedaleko školy. A co bylo zjištěno? Provoz jsme sledovali 15 minut a zjistili jsme neuvěřitelné skutečnosti. Osobních aut projelo 99, 6 náklaďáků, 20 dodávek, 4 autobusy a 1 cyklista.

Děti z 2. oddělení tento průzkum natolik zaujal, že i tento týden opět vyrazily do terénu. Tentokrát náš cíl byl jasný. Pražská ulice směrem na most a naopak, ale i velká světelná křižovatka ulice Lidické a Pražská. A právě zde po deseti minutách jsme nevěřili vlastním očím. Vytvořili jsme skupiny, které sledovaly určitou část provozu. A výsledky? Směr Beroun – Kladno: 40 osobáků a 7 náklaďáků. Směr Beroun – Praha: 83 osobáků, 14 nákladních aut, 1 záchranka, 1 autobus a 1 cyklista. Směr Kladno – Praha: 19 osobních aut a 3 nákladní auta. Směr Praha – Kladno: 20 osobních aut, 7 náklaďáků a 2 cyklisté. Další směr Praha – Beroun: 106 osobních aut, 3 autobusy, 1 motorka, 1 kolo a 3 náklaďáky.

Při sledování dopravní situace jsme se též zaměřili na zjišťování problémů po dobu jízdy: 10 řidičů telefonovalo za jízdy, jeden řidič se plně nevěnoval řízení a bavil se s osobou na zadní sedačce, 5 řidičů nebylo připoutáno ochrannými pásy. Nejvíce nás překvapil řidič, který kouřil při jízdě a pak vyhodil cigaretu z okna. V ten okamžik jsme si všichni uvědomili, co by mohlo následovat.

Pozadu nezůstalo ani 4. oddělení, které se na pozorování též vydalo ve středu 30.9. Děti si vybraly prostor Pražské ulice poblíž závor na Rakovník. Oddělení počítalo nejen osobní auta, ale i ostatní dopravní prostředky, ale především se soustředilo i na nedostatky. A jaký byl výsledek? Autobusy projely 2, nákladních aut 16 a osobních aut 97, z toho s jednou osobou – 69, se dvěma osobami – 23, se třemi sobami – 5. A jaké byly přestupky řidičů? Kouření – 3 osoby, telefonování za jízdy – 1, otáčení hlavou – 9 a nedání přednosti chodci na přechodu – 3. Přestupky však v silničním provozu dělali i chodci. Jeden člověk přecházel mimo přechod, 1 přecházel bez rozhlížení a 1 běžel přes přechod.

Děti při tomto průzkumu v jednotlivých odděleních našly jednak mnoho přestupků, ale zejména zjistily, jak je v Berouně silná doprava. Proto i my musíme hledět na to, abychom se náhodou nestali účastníkem nějaké dopravní nehody, která by nemusela dopadnout dobře.

Autor:
Vydáno: