Evropský den bez aut

Tato akce se stala tradiční akcí u nás a děti baví. Mezinárodní den bez aut spadá pod týden mobility, který začíná 16. září. Tento den nám, stejně jako celý týden mobility, poukazuje na jiné alternativy dopravy, především ty ekologické. Den bez aut slouží k tomu, abychom všichni zapřemýšleli, a hlavně si uvědomili, dopad na životní prostředí z výfukových plynů automobilů.

Evropský den bez aut

Dnes 20. 9. po skončení výuky se odebraly děti se svými vychovatelkami na průzkum dopravy v blízkém okolí naší školy. Jednotlivá oddělení měla rozděleny úseky, kde zkoumaly a zapisovaly průjezdnost za určitou dobu, pak přepočítávaly na jeden den, jednu hodinu. Nezapomněli jsme sledovat i nedodržování pravidel silničního provozu. A co kdo zjistil?

1. oddělení dělalo průzkum v Hostímské ulici, kde děti sledovaly oba směry. Směr k nemocnici a opačný směr do Berouna. Za dobu 10 minut průzkumu zjistily, že směrem k nemocnici projelo 29 osobních aut a opačným směrem do Berouna 25. Krom toho projelo 7 náklaďáků, 2 motorky, 1 kolo, 1 koloběžka. Když jsme spočítali hodinový průjezd, výsledky byly docela zajímavé. Osobních aut k nemocnici projelo 174, opačně 150. Nákladních aut by projelo 42, motorek 12, kol 6 a 6 koloběžek. Za 1 den by projelo k nemocnici 4 200 osob. Aut, opačně pak 3 600. Zajímavé je průjezd 1000 náklaďáků, 280 motorek a 150 kol.

2. oddělení si rozdělilo po skupinách úsek Vrchlického ulice a Brožíkovy ulice, počítali jsme oba směry, ale i směr z Vrchlického ulice přes trať směrem na Prahu. První skupina pozorovala provoz od Pražské ulice směrem k nemocnici – osob. Aut 37, chodců 6, kolo 0. Za hodinu projelo 204 osobních aut, prošlo 36 chodců. Za 1 den by to bylo 4 896 osobních aut. Druhá skupina sledovala provoz od Berouna na Brožíkovu ulici, kde projelo 14 osob. aut, 4 nákladní auta, pěšky prošlo 7 chodců a 2 motorky. Za hodinu to pak bylo 84 osob. aut, 24 nákladních aut. 18 motorek. Za jeden den – osobáků 2 016, náklaďáků 96, 288 motorek. Třetí skupina sledovala směr opačný – Brožíkova ulice na Pražskou. Osobních aut projelo 9, pěšky prošlo 12 chodců a projela 2 kola. Za hodinu by projelo 54 osob. Aut, chodců by prošlo 72 a projelo by 12 cyklistů. Čtvrtá skupina sledovala průjezd z Vrchlického ulice směrem přes trať na Prahu. Zjistili jsme 15 osob. aut za 10 minut, za hodinu 90 osobáků, 4 náklaďáky – za hodinu 24, pěšky prošli 4 chodci, na kole projeli 4 cyklisté a 2 autobusy. Krom toho jsme se zaměřili i na nedodržování pravidel silničního provozu – přecházení silnic mimo přechod, dokonce i v křižovatce, nerozsvícená světla, ne používání světelné směrovky při odbočování, nebo i špatné používání, cyklisté bez helmy, neuposlechnutí dopravního značení (značka STOP).

3. oddělená zkoumalo průjezd Lidickou ulicí směrem do Berouna. Za 10 minut projelo 1 kolo, 2 motorky, 68 osobáků, 11 náklaďáků, motorek a autobus. Za hodinu pak projelo 6 kol, 12 motorek, 408 osobních aut a 66 náklaďáků. Převodem na 1 den je situace docela závažná. 144 kol, 288 motorek, 9 792 osobáků a 1584 náklaďáků a spol.

4. oddělení se vydalo na průzkum dálnice D5 před dálničním mostem, odstavné parkoviště, které není využívané po dobu 15 minut. Směr Praha – osobních aut 166, opačně směr Plzeň 327. Nákladních aut směr Praha 87, směr Plzeň – 59, 1 autobus na Prahu, 1 motorka na Prahu a 1 sanitka na Plzeň. Provoz na dálnici velmi živý.

A co závěrem? Silnice i dálnice jsou přetížené, provoz je velmi hustý, nedodržováním silničních pravidel mnohdy i nebezpečný. Doplácí na vše naše životní prostředí. Měli bychom se nad situací všichni zamyslet.

Autor:
Vydáno: