Dvě události, které patří dětem

V posledním týdnu prvního měsíce nového školního roku, 2018 – 19, prožívaly děti ze Závodí, velkou slávu. A to je dobře, vždyť dnešní generace dětí si to jistě zaslouží. Jedna akce byla započata, a chvíli si na ni musíme počkat, ta druhá byla dokončena a bude sloužit nejen dětem ze Závodí, ale všem dětem v Berouně, které si sem najdou cestu.

Dvě události, které patří dětem

V pondělí 24. 9. se děti ZŠ Beroun – Závodí, dočkaly slavnostního položení základního kamene k přístavbě naší školy, která se rozroste nejen o třídy, ale i novou tělocvičnu a jídelnu. Tohoto aktu se společně s dalšími hosty a dětmi školy zúčastnil i pan starosta Mgr. Ivan Kůs a místostarosta Ing. Michal Mišina. Poklepáním základního kamene byla započata přístavba naší školy.

Další slavnostní akce proběhla ve čtvrtek 27. 9. 2018 a té, se také zúčastnily děti, ze Závodí. Šlo o slavnostní přestřižení pásky do nových prostor Domu dětí a mládeže v Berouně. I tato akce byla velmi slavnostní a zúčastnili se jí mnozí představitelé kraje. Krásně upravený prostor pro potřeby DDM, který bude sloužit všem dětem. Do dnešního dne, Dům dětí a mládeže pracoval na Závodí, v prostorách bývalé zemědělské školy. Velké přání jistě všech přítomných je, aby byl tento nový prostor využit co nejvíce potřebami našich dětí.

Autor:
Vydáno: