Dudek letos nezahnízdil

Projekt brněnské zoo na ochranu dudka chocholatého letos vstoupil do třetího roku existence. Zatímco v předchozích letech dudek vždy v připravených speciálních budkách (tzv. dudnících) zahnízdil, letos se tak bohužel nestalo. Při kontrole jsme ale v jednom z dudníků objevili mláďata silně ohroženého krutihlava obecného.

Dudek letos nezahnízdil

I když v letech 2017 a 2018 dudci vyvedli celkem devět mláďat, není nic překvapujícího, že se do svého hnízda nevrátili. „Ptáci se musí vypořádat s obrovským rizikem, a to zejména na migrační trase, protože zimují v subsaharské Africe. Na svých migračních trasách jsou vystaveni nejen nepřízním klimatu, ale i nelegálnímu vyvražďování ze strany lovců v jižní Evropě i Africe,“ uvedl kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Přestože dudek letos nezahnízdil, na lokalitě jej pozorovali místní obyvatelé. Je tedy pravděpodobné, že si na hnízdění vybral jinou dutinu.

V jednom z dudníků jsme ale při kontrolách přeci jen nalezli nesmírně zajímavé obyvatele. Budku obsadil krutihlav obecný, který je v České republice zařazen do kategorie silně ohrožený, tedy stejné jako dudek.

„Tento druh z čeledi datlovitých má sice v tuzemsku stabilní populaci 2–4 tisíc párů, ale jeho početnost v průběhu jednotlivých celorepublikových sčítání postupně klesá. Obývá zejména extenzivně využívanou zemědělskou krajinu s remízky či starými sady a živí se hmyzem. Stejně jako dudek si hnízdní dutiny netesá, takže je závislý prakticky jen na dostupných dutinách ve volné krajině. S ohledem na jeho biotopové preference je většinou jedním z typických elementů kvalitní zemědělské krajiny,“ upřesnil Suvorov.

Ve volné přírodě se tak budou postupně učit létat čtyři mláďata krutihlavů. Cílem projektu na ochranu dudka chocholatého je posílení populace tohoto druhu pomocí zajištění managementu potravních lokalit a navýšení počtu hnízdních možností. Dudek chocholatý obývá otevřenou krajinu pastvin a luk s občasnými skupinkami vzrostlých stromů nebo i řidších lesů, které mu poskytují potřebné dutiny ke hnízdění.

Terénním monitoringem jsme vybrali pět oblastí, ve kterých jsme umístili tzv. dudníky (speciální budky pro dudky) a zároveň mohli provádět management ploch. V dotčených lokalitách jsme nainstalovali celkem 15 dudníků, které v průběhu sezóny dvakrát kontrolujeme. Už předloni se podařilo jednomu páru odchovat čtyři mláďata, v roce 2018 se do stejného dudníku pár vrátil a mláďat vyvedl celkem pět.

„Také letos jsme dostali dotaci na sečení některých vybraných ploch, kde máme dudníky rozmístěné, takže budeme i nadále pokračovat v managementových úpravách a doufáme, že díky naší snaze budeme nejen udržovat, ale i navyšovat početnost zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů na námi vybraných lokalitách,“ uzavřel Suvorov.

Zdroj: ZOO Brno
Autor:
Vydáno: