Družina se připravuje přivítat svatého Martina

Přesto děti ze školní družiny, které se dnes nezúčastnily „Bruslařské školy“, se pomalu a jistě připravují na příjezd svatého Martina, který přijede k dětem v rámci Svatomartinského odpoledne ve školní družině.

Družina se připravuje přivítat svatého Martina

Po ukončení školní výuky a obědě, část dětí odchází na zimní stadion a zbytek dětí se shromažďuje ve školní družině. Co nás dnes čeká a co nemine. Nejprve si připomínáme dny, které jsou před námi a v závěru si krátce povídáme o svatém Martinovi. Děti o této osobnosti vědí velmi mnoho. Takže šlo z počátku pouze o připomenutí. Pak jsme se věnovali četbě Pohádky o svatém Martinovi, která je zároveň legendou. Martin dostal své jméno po bohu války „Martinovi“. Narodil se dávno v městečku Sabarie na území dnešního Maďarska. Velmi rychle rostl až dospěl, měl správný věk a stal se římským vojákem. Jednoho dne při chladném počasí usedl Martin na svého bílého koně a vydal se na objížďku kolem hradu. Zastavil ho žebrák a prosil Martina o pomoc. Ten však u sebe nic neměl, ale dokázal si poradit. Seskočil z koně, vzal meč a svůj rytířský plášť přesekl na polovinu. Tu věnoval žebrákovi. Druhou část si ponechal. Za svůj čin se stal ochráncem chudých. Po této události se nechal pokřtít, rozloučil se s vojenským posláním a vydal se na cestu poustevníka. Své útočiště našel na území Francie a zde se stal knězem. U lidí se stal velmi oblíbený a chtěli, aby se stal biskupem. Martin však nechtěl, raději se schovával v chlévě s husami. Husy ho však svým kejháním prozradily. Martin se nakonec přeci jenom stal biskupem. Možná i proto vznikly mnohé tradice a symboly svátku svatého Martina.

Pohovořili jsme i o tradicích a symbolech svátku svatého Martina, mnozí z nás znali o několik pranostik a pak jsme se dali do další práce. Ve vytvořených skupinkách jsme si zahráli pantomimu, kde ostatní hádali, o co se jedná. V další části jsme si vyrobili i bílého koně svatého Martina. V pátek 11. 11. ve všech odděleních pak proběhne „Svatomartinské odpoledne“.

Autor:
Vydáno: