Dopravní výchova i ve školní družině

Vždyť je nutné každodenně připomínat problematiku silničního provozu, ale i pohybu dětí a lidí v silničním provozu. Je nutné připomenout, kolik nehod zapříčiní děti, jež se pohybují v tomto rušném a silném provozu. Ať je to pouze chůze, respektování dopravního značení, ale i jízda na kole či koloběžce v silničním provozu. Proto každým rokem kolem poloviny října probíhá u nás „Odpoledne s dopravní výchovou“.

Dopravní výchova i ve školní družině

Dnešní den s dopravní výchovou proběhl 17. 10. a to v době, kdy do našich oddělení již nastoupila praxe SPgŠ Beroun. Za jejich asistence a pomoci mohla být v takovém to rozsahu akce uskutečněna. Děti plnily úkoly na sedmi stanovištích: jízda na koloběžce v určené vzdálenosti jako slalom na čas, poznávání tří dopravních značek, skládání puzzle s dopravní značkou, zodpovězení tří otázek z prostoru křižovatky, poskytování první pomoci – zdravověda a kvíz, jaké vybavení musí mít kolo. Poslední stanoviště bylo věnováno omalovánce dopravní značky, tak aby odpovídaly barvy dle skutečnosti. Na jednotlivých stanovištích se do startovní karty dopisovaly získané body nebo čas, tak jak bylo určeno. Po ukončení akce paní vychovatelka Jana Nováková spočítala body a druhý den bude následovat vyhodnocení s předáním odměn.

A jaké jsou výsledky?

1.     oddělení – 1. Brůnová Sára, 2. Stromský Jakub, 3. Kadeřábek Eda
2.     oddělení – 1. Vlček Lukáš, 2. Burešová Anna, 3. Poláková Anja
3.     oddělení – 1. Butovič Kryštof, 2. Hojačová Tereza, 3. Klikar Jonáš
4.     oddělení – 1. Pospíšil Jakub, 2. Rožánek Daniel, 3. Kovářík Jan

Absolutním vítězem s plným počtem bodů 40 se stal jako jediný Lukáš Vlček z 2. oddělení od Veverušáků. Všem vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast v dopravní soutěži a věříme, že i nadále budeme v dopravní výchově pokračovat. Nyní jsou již připraveny odměny pro nejlepší soutěžící.

Poděkování patří všem studentkám SPgŠ, bez jejichž pomoci by dnešní akce v takovém rozsahu neproběhla. Děvčata, moc a moc děkujeme!

Autor:
Vydáno: