Dopravní odpoledne v družině

Každým rokem v měsíci říjnu probíhá „dopravní odpoledne ve školní družině“, kdy se zaměřujeme na bezpečnost chodců, cyklistů a vůbec na silniční provoz. Tato akce se stala tradiční a nechyběla ani dnes.

Dopravní odpoledne v družině

Děti po skončení výuky odchází do školní družiny a využívají příznivého počasí. Dnes se zúčastní tradiční akce, kterou je „dopravní odpoledne“. Společně odcházíme na školní hřiště a rozdělujeme se do skupin, jak bývá zvykem. Každá skupina má svůj prostor v rohu hřiště. Uprostřed hřiště jsou rozmístěny dopravní značky. Skupina položí na jakoukoliv značku číslo své skupiny. Po skončení běhu posledního, jdeme určovat dopravní značky. Ve druhé disciplíně skládáme 8 dopravních značek na čas. Další disciplína je věnována popisu kola v křížovce. Po správném vyluštění křížovky jsme mohli odpovědět na otázku: Samostatně bez dozoru smějí cyklisté jezdit od? V tajence nám vyšlo od 10 let. I čtvrtá disciplína byla věnována dopravním značkám. Naším úkolem bylo správně vybarvit, dokreslit 12 dopravních značek. V poslední disciplíně jsme sledovali situace na křižovatkách. K tomu následoval kvíz, kdy jsme zapisovali písmena ze správně vyřešené dopravní situace a poté nám vyšla tajenka. K dispozici jsme měli 13 obrázků, z toho sedm bylo správných. Při správném řešení a dobrém pozorování nám vyšla tajenka: VÝBORNĚ. Po skončení se provedlo vyhodnocení, sečetli jsme body a vyhlásili jsme vítěze dnešního odpoledne. A jak to dopadlo?

1.      místo – 4. skupina
2.      místo – 3. skupina
3.      místo – 1. skupina
4.      místo – 2. skupina

Malá odměna a byl konec dnešního odpoledne.

Autor:
Vydáno: