Dny evropského dědictví si děti připomenuly i v družině

V České republice jej organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Tématem letošního roku jsou „Udržitelné památky“. K hlavním cílům EHD patří ochrana kulturního dědictví, zlepšování informovanosti o jiných kulturách a jejich respektování. V neposlední řadě by nám všem mělo jít o ochranu kulturních památek, které jsou neustále ohroženy. V těchto dnech je možné zhlédnou celou řadu kulturních a stavebních památek, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. V České republice se EHD konají od roku 1981 a staly se i tradiční akcí naší školní družiny.

Dny evropského dědictví si děti připomenuly i v družině

Děti ze všech oddělení naší školní družiny si připomenuly Dny evropského dědictví. Některá oddělení se vydala na vycházku Berounem, kde si mohla na vlastní oči prohlédnout památky našeho města, cestou se dovědět mnoho zajímavostí o našem městě, ale i zdejších stavbách. Vzhledem k nepříznivému počasí se pak děti sešly v družině, kde zhlédly krátký film o našem městě. Nezapomněli jsme ani na různé pověsti, které se dotýkají přímo některých míst. Děti si přečetly pověst o Klepáčkovi, který hlídá v přízemí radnice zdejší budovu, pověst O Bílé paní, ale i další pověsti. Pak probíhala činnost samostatně v jednotlivých odděleních. V 1. a 3. oddělení děti malovaly Klepáčka, tak jak si ho představují. Ve 2. a 4. oddělení nejprve poznávaly památky na obrázcích formou štafetového závodu. Poslední soutěž pak proběhla na školním hřišti, kde bylo rozmístěno 21 karet s obrázky a kvízovou otázku. Úkolem bylo vybrat správnou odpověď a zapsat do startovní karty písmeno, pod kterým se ukrývala odpověď. Po ukončení „historické stezky“ a správném řešení nám vyšla tajenka: DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ“. Vítězem se stala Natálka Šimonová s Terezkou Horáčkovou a Jeroným Štěpánek s Kašparem Ježkem. Blahopřejeme.

A tak Dny evropského dědictví proběhly i v naší školní družině.

Autor:
Vydáno: