Dny evropského dědictví

Významnou kulturně poznávací společenskou akcí jsou Dny evropského dědictví. Jejich připomenutí slouží k posílení historického povědomí, především u dětí, kterým by nemělo být lhostejné národní kulturní dědictví. Proto i my ve školní družině se snažíme děti seznámit s naší historií, připomenout jim naše dědictví, které se dětí z pokolení na pokolení.

Dny evropského dědictví

Již tradičně druhý týden měsíce září je u nás věnován této problematice. V letošním roce se celodružinové akce odvíjela trochu jinak, a to každé oddělení zcela samostatně, ale se stejným programem a cílem. Nejprve děti byly seznámeny s berounskými památkami, které si ukázaly nejprve na obrázcích. Pak jsme se věnovali jednotlivým pověstem Berouna, jež se vztahují k různým místům. Mnoho dětí již naše pověsti zná a dokázaly je vyprávět i samy. Poté se vydala jednotlivá oddělení na procházku po Berouně, kde si jednotlivá místa ukázala a opět si zopakovala to, co o nich již ví. V největší oblibě je skřítek Klepáček, který střeží naši radnici. Procházka Berounem nám vyšla téměř na celé odpoledne. Další den pak některá oddělení si své zážitky z Berouna vyjádřila i výtvarně. 1. oddělení – naši nejmenší prvňáčci nám ztvárnili dle svých představ Klepáčka. Děti 3. oddělení pak malovaly berounské památky a město Beroun. 4. oddělení ztvárnilo znak Berouna. Děti 2. oddělení tentokrát nemalovaly, ale připravují se na malování medvědů na kamínky. Toto nás inspirovalo tím, že při procházce Berounem jsme jeden kamínek malovaný našli. Jako poslední z činností Dnů evropského dědictví byla soutěž. Každá skupina v oddělení obdržela 13 otázek, na které měla odpovědět. Po vypracování odpovědí bylo vše vyhodnoceno a oceněno. Jak to dopadlo?

2. oddělení:
1. 4. skupina
2. 1. skupina
3. 3. skupina
4. 2. skupina

3. oddělení:
1. 3. skupina
2. 4. skupina
3. a 4. 1. a 2. skupina

4. oddělení:
1. 1. skupina
2. 3. skupina
3. 2. a 4. skupina

Soutěžilo i 1. oddělení, ale děti odpovídaly na otázky. Kdo věděl, měl první body do svého družinového bodování.

I takto se dají připomenout Dny evropského dědictví mezi dětmi. Takto je letos prožily děti naší školní družiny. Dny EHD jdou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

Autor:
Vydáno: