Dny EHD v školní družině

Každým rokem se otvírají veřejnosti dveře nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak nepřístupné. Dny EHD se konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. Letošním tématem Dnů EHD je Život v památkách.

Dny EHD v školní družině

Dny evropského dědictví si každoročně připomínají i děti naší školní družiny. Školní družina začala již 8. září. Děti se se svými vychovatelkami vydaly na procházku historickým Berounem, seznamovaly se se stavbami, které se zde nachází a vše doplnily pověstmi a legendami. 1. a 3. oddělení, kde jsou děti z prvních ročníků se zaměřily na pověst O Klepáčkovi. Jinak si prohlédly brány, Jenštejnský dům, kostel sv. Jakuba, radnici a kašnu Jana Nepomuckého na náměstí.

Podobně vypadala i procházka dětí 2. a 4. oddělení, s několika dalšími informacemi. Než jsme vyrazili do města na průzkum, seznámili jsme se s cílem dnešního odpoledne a proč si vlastně Dny EHD připomínáme. Přečetli jsme si pověst o vzniku našeho města a pak jsme se vydali do města. Naše první zastavení bylo u řeky Berounky, kde byl brod, který využívaly putující řemeslníci a kupci z Plzně do Prahy a z Prahy zpět do Plzně. Další zastávkou byla Pražská brána, hradby Na Klášteře. Zde jsme si vyprávěli o vypálení kláštera husity, ale i strašidlech na klášteře. Pokračování bylo zastávkou u radnice a vyprávění pověsti O Klepáčkovi a Nepoctivém písaři Ječmínkovi. Další zastávkou byla socha Mistra J. Husa, podle něho se jmenuje i berounské – Husovo náměstí. Dále přicházíme ke Kostelu sv. Jakuba s vyprávěním pověsti o jeho vzniku, prohlídkou morového sloupu před kostelem. Závěr byl u Plzeňské brány, kde jsme si přečetli, co je zde napsáno. Přečetli jsme si heslo „Všeho do času, Pán Bůh na věky“. Starší děti různě doplňovaly výklad o památkách tím, co si zapamatovaly z předešlých let. Cestou na zpět jsme ještě připomenuly stavbu Základní umělecké školy, která nese název Václava Talicha. Vždyť město Beroun vyhlásilo Rok 2023 – Rokem Václava Talicha.

Autor:
Vydáno: