Děti z družiny si připomněly Světový den první pomoci

Světový den první pomoci si připomínáme od roku 2000 vždy druhou sobotu v měsíci. Vyhlášení provádí Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce. Tradičně akce organizuje Český červený kříž ve spolupráci s dalšími partnery – Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči, Policie ČR a další. Vždy se jedná o ukázky poskytování první pomoci.

Děti z družiny si připomněly Světový den první pomoci

Děti školní družiny si dnes připomněly Světový den první pomoci především prakticky se zdravotnickým instruktorem ČČK, ale i hasičem Miroslavem Hrbáčkem. Praktická ukázka nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání pro nás byla velice zajímavá, ale hlavně poučná. A ještě větší radost byla z toho, že si jej vyzkoušely všechny děti. A o to nám především šlo. Jedině pak může vzniknout kladný výsledek, kdyby bylo potřeba tuto nepřímou srdeční masáž použít doopravdy. Rozdělujeme se na tři skupiny a pracujeme na třech stanovištích: zkoušíme resuscitaci, obvazování ruky a kolene, učíme se zjistit, co se raněnému stalo a zavolat mu lékařskou pomoc. Všechny skupiny se navzájem prostřídaly a tak splnily všechny úkoly. Odpoledne nám uteklo jako voda a my byli spokojeni. Naši prvňáčci se naučili něco nového a my starší jsme si všechno zopakovali. Nyní nastává otázka, zda bychom opravdu sami dokázali tuto první pomoc poskytnout. Navíc jsme se dověděli, že existuje na dispečinku zdravotnické záchranné služby takzvaná asistovaná první pomoc po telefonu, kdy nám operátoři tísňové linky radí, jak postupovat s první pomocí až do příjezdu záchranných složek. I toto je velmi důležité vědět a řídit se pokyny pracovníka. Nikdy nikdo neví, kdy on sám bude potřebovat rychlou pomoc. Proto je důležité si tyto věci a zásady připomínat.

Autor:
Vydáno: