Děti dětem

V této době by si lidé měli být blíž, měli by naslouchat jeden druhému a navzájem si pomáhat. Vánoce v mnoha zemích jsou chápány jako svátky pokoje, rodiny, lásky a lidé je slaví ve svých rodinách. Ovšem ne všichni mají stejnou šanci na takovéto Vánoce. Ne všechny děti mohou dostat tolik dárků, kolik by si přály. A tak děti naší školní družiny se každým rokem zamýšlí, jak by i ony mohly pomoci.

Děti dětem

Již několik let má naše školní družina jasno. Každým rokem od počátku Adventu vyhlašujeme sbírku hraček pro děti z azylového domu, který je zařízením oblastního spolku Českého červeného kříže v Berouně. Po dobu dvou až třech týdnů shromažďujeme hračky, které potom odvážíme do azylového domu. Alespoň trochu chceme udělat radost a dobrý skutek pro ty děti, které z různých příčin nemohou mít takové Vánoce, jako my. Vždyť každý z nás má tolik hraček, že si s některými už ani nehraje. Proč by tyto hračky neudělaly radost ostatním? A tak právě dnes 19. 12. jsme hračky odvezli do azylového domu dětem. Ať i ony mají krásné Vánoce a užijí si je.

Autor:
Vydáno: