Den Země ve školní družině

Den Země je mezinárodním dnem naší planety, který se na celém světě slaví 22. dubna, ale Česká republika ho začala slavit až od roku 1990. Cílem této oslavy Země je si připomenout nejrůznější otázky a problémy, související s ekologií a životním prostředím na naší planetě. Mezinárodní den Země vznikl v Americe v roce 1970 a původně vycházel z oslav jarní rovnodennosti a příchodu jara.

Den Země ve školní družině

Naše školní družina si tento významný Den Země připomněla již dnes, 15. 4. 2019, kdy se všechna oddělení schází ve školní družině prvního oddělení. Po krátkém úvodním slově se dostáváme k jádru dnešního dne. Naším tématem je životní prostředí naší planety, které je vskutku žalostné. Vymýšlíme, co všechno by se dalo pro naše životní prostředí udělat. Co nejvíce odpadků, které mnozí z nás netřídí a tím zatěžují naše životní prostředí. Proto my jsme se letos rozhodli pro oblast třídění odpadu a jeho recyklaci. Nejprve jsme shlédli krátkou filmovou ukázku o třídění odpadu a pak jsme si zasoutěžili i my. I my jsme třídili odpad. Rozdělení do čtyř skupin a seznámení s naším úkolem. Každá skupina si vyrobí čtyři kontejnery v barvě žluté, modré, zelené a hnědé. My již víme, co do kterého kontejneru v dané barvě patří. Po výrobě kontejneru formou štafety třídíme odpad. Jeden háček to však má, neboť odpad je zdvojen a my musíme vybrat dvě kartičky odpadu, které k sobě patří. Když máme pouze jednu a druhou nemůžeme najít, kartu vracíme. A tak za nějakou dobu jsou všechny karty vysbírané a my si již můžeme počkat na vyhodnocení. Porota, která kontroluje naše třídění odpadu, bude mít poměrně dost práce. A tak my se zaměřujeme na další filmovou ukázku, ve které se seznámíme s jednodenní prací popeláře. Kdo by o tomto zaměstnání jako malé dítě nesnil. Po zhlédnutí krátké ukázky se zdá, že toto povolání by už z nás nikdo dělat nechtěl. I když se jedná o povolání velmi záslužné, ale také velmi náročné po všech stránkách. Pravda je, že v současné době mají pracovníci mnoho dobrých pomůcek. A tak si o tomto povolání ještě chvíli povídáme a najednou zaznívá fanfára a výsledky jsou na stole. A jak to dopadlo?

1. místo – 3. skupina 23 bodů
2. místo – 1. skupina 18 bodů
3. místo – 2. skupina 13 bodů
4. místo – 4. skupina 7 bodů

Každý z účastníků obdržel malou odměnu a co si říci závěrem? Pokud nechceme dostat naši planetu Zemi do problémů, musíme si uvědomit, že třídění odpadu a jeho recyklace je opravdu nutná. Proto i my, již můžeme působit na ostatní, aby se k naší planetě chovali ohleduplně a lidsky.

Autor:
Vydáno: