Den Země proběhl i v školní družině

Každoroční akcí, která se koná 22. dubna a jejímž cílem je podpora životního prostředí, je Den Země. Akce se poprvé konala 22. dubna 1970 a je do ní v současnosti zapojena přibližně 1 miliarda lidí ve více než 193 zemích. Oficiálním tématem pro rok 2024 je „Planeta vs. Plasty“. Den Země vznikl v USA a od roku 1990 se k oslavám přidala i Česká republika.

Den Země proběhl i v školní družině

Každoročně se k oslavám Dne Země připojuje již tradičně i naše školní družina. Naším cílem je posílit veřejný zájem o problematiku životního prostředí a jeho ochranu. Ne jinak tomu bylo právě dnes, 22. dubna 2024.

Po skončení výuky a po obědě se schází děti školní družiny na školním hřišti, aby si tento den připomenuly, ale zároveň si mezi sebou v jednotlivých odděleních změřily své síly, znalosti a vědomosti. Rozdělujeme se do 4 skupin, tak jak jsme vždy zvyklí. Máme zde připravenou naučnou stezku ke Dni Země. Na 15 stanovištích na nás čekají vždy 3 úkoly. První úkoly jsou vědomostní, druhé úkoly jsou většinou pohybové a ve třetích úkolech máme otázku se třemi možnostmi odpovědí, u nichž jsou písmenka. Vše zapisujeme do startovní karty i daným písmenkem. Pokud jsme správně odpovídali, na závěr nám vyjde heslo. Naše skupiny se ještě rozdělí na polovinu. Jedna polovina plní úkoly vědomostní, druhá polovina pak plní úkoly, které se týkají především třídění odpadu s určitými písmeny. Prostřední druhý úkol, který je pohybový, plníme všichni po splnění těchto úkolů.

Odpovědi jsou bodovány, ale do bodování se počítá i rychlost provedení. Výsledky se sečtou v dané skupině, odečteme špatné odpovědi a přidáme body za správné heslo. To vyšlo všem správně, ale v rozdílných časech splnění. Heslo znělo: ZEMĚ JE NÁŠ POKLAD.

A jak to nakonec dopadlo? Už víme vítěze i poražené.

1.     místo – 2. skupina 24 b
2.     místo – 3. skupina 22 b
3.     místo – 4. skupina 20 b
4.     místo – 1. skupina 16 b

Na každého čekala malé odměna. Tak takto si naše školní družina připomenula Den Země a zároveň i změřila síly mezi ostatními skupinami. Na závěr jsme si slíbili, že naší Zemi budeme věnovat pozornost a budeme se snažit ji pomoci.

Autor:
Vydáno: