Den vody ve školní družině

Během tohoto dne se pořádají na celém světě akce, které mají zvýšit povědomí o tématu, které souvisí se sladkou vodou. Na jedné straně nám jde o oslavu vody, ale na druhé straně jsme informováni o celosvětové vodní krizi. Vždyť ne všude na světě si člověk může otočit kohoutkem vody a zajistit si pro svůj život tak důležitou tekutinu, bez které bychom se dlouho neobešli. Proto i my ve školní družině si uvědomujeme důležitost vody a již tradičně si tento den připomínáme. Stejně tomu bylo i o několik dnů později letos.

Den vody ve školní družině

Po skončení výuky a po obědě se schází celá školní družina ve 3. oddělení školní družiny. Zde za nedlouho začala naše odpolední akce s vodou. Po krátkém úvodním slovu jdeme do reality. Zjišťujeme, že voda má obrovskou hodnotu pro naše domácnosti, jídlo, kulturu, zdraví, vzdělání, ekonomiku, ale i pro naše životní prostředí. Tento den bychom si měli ještě více připomínat, co voda znamená pro lidi osobně, její skutečné hodnoty a jak můžeme lépe chránit tento životně důležitý zdroj. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody a nemá přístup k vodě.

Abychom si tuto skutečnost opravdu uvědomili, shlédli jsme krátký film „Jak se dešťová voda stala pitnou“. Ještě více a blíže se seznamujeme s koloběhem vody, ale i s tím, co je nutné vše udělat. Pak se rozdělujeme do skupin dle našeho tradičního seskupení a jdeme k další zájmové činnosti. Menší děti z každé skupiny – 1. a 2. třída mají za úkol namalovat vodní postavu, vodníka či vodní vílu. Starší děti mají za úkol vyrobit z dodaného materiálu vor, který po skončení výroby půjdeme poslat po Berounce. Na výrobu voru máme asi 20 minut. Za tuto dobu bylo vše hotovo, my si představujeme jednotlivé vory, ale i výtvarné výtvory. Když je představování dokončeno, jdeme k Berounce, abychom mohli zjistit, zda výroba voru proběhla dobře. Postupně pouštíme po skupinách vory a sledujeme jejich cestu po řece. A hurá! Plují všechny a proud řeky je žene dál a dál, až nám mizí z pohledu. Kam asi doplují? Co se s nimi stane? Nikdo z nás neví, kde skončí a kde bude jejich cíl. Vidíme, že i voda může být pro některé dopravní prostředky pohonem – lodě, parníky atd. Zde jde spíše pro rekreační činnost člověka.

A co říci závěrem? Co je pro nás to nejdůležitější? Vidíme, že vodou musíme šetřit, že ji nesmíme znečišťovat, neboť i ona je prostředím pro některé živočichy velmi důležitá.

Den vody si již minulý týden připomenuly děti z 2. oddělení, kdy při praxi studentek SPgŠ si též vyprávěly o vodě, ale krom toho dělaly i různé pokusy s vodou a zjišťovaly její vlastnosti. Ani našim praktikantkám není voda cizí.

Autor:
Vydáno: