Den stromů ve školní družině

V současné době se tento den slaví ve více než 40 zemích světa. V České republice si připomínáme Den stromů 20. října. Proto i my, ve školní družině si tento den připomínáme. U nás se tento den začal slavit od roku 1906. Den má připomenout, jak důležité pro naši planetu jsou lesy a stromy. Díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka.

Den stromů ve školní družině

Je pátek 18. 10., krásné podzimní odpoledne a děti školní družiny odchází se svými vychovatelkami mezi stromy do blízkého okolí školy. I ony si dnes připomínají Mezinárodní den stromů. Kam jinam by asi mohly jít? Scházíme se opět na prostranství poblíž Berounky u bývalého autobusového nádraží. Velké soutěžení mezi jednotlivými skupinami, které tvoří děti ze všech oddělení školní družiny. Po krátkém úvodním slovu o Dnu stromů jdeme soutěžit. Prvním naším úkolem bylo poznat ve skupině šest druhů stromů a napsat jejich název. V druhém úkolu jsme soutěžili ve štafetě, kde jsme v prostoru hledali obrázky stromů, zapamatovali si číslo a název a běželi rychle nahlásit, co jsme zjistili. Po ukončení časového limitu soutěž dál pokračuje. V určitém prostoru je rozfoukáno mnoho javorových listů, které jsou očíslovány od 1 – 10 a na nich v barvách skupin – žluté, červené, modré a zelené napsáno písmeno. Krom toho je ještě deset javorových listů mezi tím, které jsou taky očíslovány a označují první písmeno názvu stromu. Naším úkolem bylo posbírat všechny naše rozfoukané listy a složit z nich název stromu. Ani tento úkol pro některé nebyl těžký.  Poslední soutěž byla ve formě osmisměrky, kdy v určitém časovém úseku hledáme názvy stromů. A než jsme spočítali výsledky, přišel ještě jeden nevšední úkol. Předem jsme si připravili na velkou čtvrtku strom, na který jsme pak lepili barevná přání všem stromům. Pak již proběhlo hodnocení a ocenění těch nejlepších skupin. Jak to dopadlo?

1. místo: 3. skupina 53 body
2. místo: 1. skupina 44 body
3. místo: 4. skupina 42 body
4. místo: 2. skupina 34 body

Takto jsme my ve školní družině oslavili Den stromů, který si připomínáme 20. 10. Ale pozor, to ještě není všechno. Děti z 1. a 2. oddělení školní družiny se ještě zapojily do soutěže Lesů České republiky hl. města Prahy, které vyhlásilo výtvarnou soutěž, kde jsme měli ztvárnit, jak si představujeme duši stromů. Soutěž nesla název Duše stromů. V Praze se sešlo mnoho obrázků, ze kterých bylo vybráno 200 výtvarných a uměleckých děl, které zdobí prostory Nové radnice na Mariánském náměstí v Praze 1. Zda mezi nimi jsou i naše obrázky, to nevíme. Takto proběhl Den stromů ve školní družině. Vždyť strom je součástí našeho života. Jedno japonské přísloví praví: „I suchý strom oživuje krajinu“. A něco pravdy na tom je.

Autor:
Vydáno: