Den Evropy ve školní družině

Den Evropy je jeden symbol, který oslavuje jednotu a mír. Je připomínkou 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce Evropy. Tento den si připomíná celá Evropa. Vznikl v Itálii v roce 1985. Důvodem bylo zachovat sjednocenou Evropu. Cílem dne je neustále si připomínat mír a jednotu v Evropě. Evropa by se měla stát společenstvím kultury a skutečnou demokracií.

Den Evropy ve školní družině

Den Evropy si připomenulo dnes 7. 5. i 2. oddělení naší školní družiny – Veverušáci. Cestování po Evropě nám umožňuje poznat přírodní krásy některých zemí, ale i historické a skutečné památky evropského kontinentu. Povídali jsme si o tom, kdo co již navštívil a co se mu v jednotlivých zemích líbilo. Toto vyprávění nás přivedlo i na malé soutěžení jednotlivců mezi sebou.

V první části jsme procházeli Stezku Evropské památky. Ta se skládala z 11 karet. Na každé byla otázka a tři možnosti odpovědí, u kterých byla napsána písmenka. Ty jsme si zaznamenali do startovní karty dle správné odpovědi. Na konci nám pak vyšla tajenka: KRÁSY EVROPY. Na kartě jsme si v závěru mohli i přečíst několik zajímavostí. Po ukončení první části odpoledne jsme vyhlásili výsledky. A jak to dopadlo? 1. místo Eliška Dvořáková, 2. místo Aleš Porubský, 3. místo Vašek Církva. Blahopřejeme.

Ve druhé části dnešního odpoledne následovala další soutěž. Veverušáci se vydávají na Evropskou bojovku. Šifrovací hra je zaměřena na země Evropy. Vzhledem k ošklivému deštivému počasí jsme 13 soutěžních karet rozmístili částečně ve třídě družiny a na chodbě školy. Každý obdržel startovní kartu na zaznamenávání správných odpovědí a po skončení se vyplnila šifrovací tabulka. Na kartě se nacházel obrys země s hlavním městem. Na druhé straně očíslované karty se nacházely názvy zemí s vlajkou a příslušným písmenem. Správnou odpověď zaznamenáváme do startovní karty. Po splnění všech úkolů na kartách 1 – 13. zapisujeme písmena do šifrovací karty. Zde jsou čísla různě zpřeházená. Po vyplnění všech písmen v kartě nám vyšla tajenka. A jak zněla? JEDNOTNÁ V ROZMANITOSTI. Po dokončení následovalo vyhodnocení. A jak jsme na tom byli? 1. místo – Vašek Církva a Leonardo Chouliaras, 2. místo – Alík Balog. Blahopřejeme. Za správné odpovědi a dobré umístění jsme obdrželi body do celoročního bodování.

Stezkou po Evropě a Evropskou bojovkou jsme si připomenuli Den Evropy. Opět jsme získali nové informace, a to co jsme věděli, si jen trochu zopakovali a připomenuli. Evropa je kontinent, který patří i nám.

Autor:
Vydáno: