Další úspěch dětí ze školní družiny

Jedním z nich je i 100. výročí vzniku Českomoravské myslivecké jednoty. K tomuto výročí byla vyhlášena celostátní soutěž s názvem „Mé toulky za zvěří“. Soutěže se mohly zúčastnit děti mateřských škol i základních škol ve třech oborech – výtvarném, literárním (poezie) a fotografickém.

Další úspěch dětí ze školní družiny

Do soutěže se sešlo 1 150 obrázků z celé republiky, a to ze 107 MŠ, ZŠ, kroužků a zájmových skupin. 30 fotografií přišlo ze 16 MŠ, ZŠ, kroužků a zájmových skupin. Ve třetím oboru bylo k dispozici 55 básniček (z toho 1 věnována 100 letům ČMMJ) – z 25 MŠ, ZŠ, kroužků a zájmových skupin. Do soutěže se zapojily i děti naší školní družiny, Veverušáků z 2. oddělení. V různých věkových kategorií se bude ve všech oborech vyhlašovat po deseti dětech a k tomu budou ještě přidány 2 speciální ceny poroty. Vyhlašování výsledků proběhne 25. 6. 2023 na zámku Ohrada, který je pro nás velice vzdálený. Přesto jsme nepřišli o slavnostní akt vyhlášení výsledků. Mezi děti školní družiny zavítala Ing. Patricie Jakešová z ČMMJ, aby slavnostně za účasti nás všech a paní ředitelky ocenila naši práci. Děti z družiny se zúčastnily dvou oborů – výtvarného a literárního. Náš úspěch však byl v literární části – v poezii. Krásné odměny z rukou Ing. Jakešové převzaly děti: Sára Nekvindová, Marie Mejstříková a Robert Balog. Jejich dílo se vešlo do první desítky oceněných. Kromě toho jsme do každého oddělení ŠD obdržely i odměny z ČMMJ, kterých si velmi vážíme. Sára, Maruška a Robert kromě výše udělené odměny, obdrželi i „Pochvalu ředitelky školy“ za vzornou reprezentaci na celostátní úrovni. Pochvalu předala osobně paní ředitelka Mgr. Hana Kozohorská.

Autor:
Vydáno: