Další milník záchovného programu ZOO Tábor

Zubřice Tara a Norisa z táborské zoologické zahrady mají od čtvrtka nový domov. Nalezly ho v rozlehlé přírodní rezervaci u středočeských Milovic, která jim nabídne co nejpřirozenější prostředí pro jejich další život.

Další milník záchovného programu ZOO Tábor

Vypuštění dvou samic zubra evropského do rozhlehlé přírodní rezervace představuje další významný milník reintrodukčního programu ZOO Tábor, jehož cílem je návrat ve volné přírodě vyhubených druhů zvířat do přírodních rezervací v Česku i Evropě,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec a dodává, že reintrodukce zubra evropského je nejdůležitějším záchovným programem táborské zoologické zahrady.

Transport obou samic proběhl v pořádku a bez komplikací. V novém domově se stanou součástí zdejšího stáda, čímž výrazně rozšíří jeho genovou pestrost.

V Táboře se podařilo odchovat už šest mláďat zubra evropského. První narozený samec Tábor zamířil už loni do nově zřízené přírodní rezervace u Rokycan, kde se stal zakladatelem nového stáda. Ještě letos opustí Tábor také třetí samice Karla. Ta nový domov nalezne v nově zřízené srbské rezervaci Stara Planina.

Transporty respektující wellfare takhle velkých zvířat jsou organizačně i finančně velmi nákladné. Každá, byť třeba sebemenší pomoc, se proto hodí více než kdy dříve. „Proto jsme spustili speciální webové stránky Zazubra.cz, kde prosíme naše přátele a podporovatele o pomoc. Za každý i ten nejmenší příspěvek nabízíme spoustu zajímavých odměn. Všem našim stávajícím i budoucím podporovatelům za naše zvířata velmi děkujeme,“ dodává ředitel zoo Korec.

Zoologická zahrada v Táboře se reintrodukci zubra evropského, tedy jeho návratu do přírody, věnuje od roku 2016, kdy nejprve v květnu přivezla čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo byly na začátku května roku 2016 vypuštěny dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletá Usjana a čtyřletá Uselina, které byly přivezeny z německého soukromého chovu v Usedomu. Krátce poté byly do zoo transportovány další dvě mladé samice narozené v roce 2015 – Norisa a Norma – z norimberské zoo. Tyto samice na konci roku 2016 doplnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic.

Zubr evropský, největší zvíře, které kdy žilo na našem území, pokud neuvažujeme vyhynulého mamuta. Zubr je o něco menším příbuzným severoamerického bizona a býval po staletí přirozeným vládcem lesů na území českých zemí, dokud ho v raném novověku člověk nevyhubil. Jen díky systematické mezinárodní spolupráci soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. Na přítomnost zubrů na našem území dodnes upomínají i místní názvy některých českých obcí i erby šlechtických rodů.

Veškeré informace o tomto zvířecím druhu i jeho záchraně před vyhubením naleznou zájemci na speciálním webu www.zazubra.cz. Zakoupením unikátních suvenýrů pak mohou podpořit jednak celý program návratu zubra do přírody nebo i jednotlivé transporty do přírodních rezervací.

Zdroj: ZOO Tábor
Autor:
Vydáno: