Čertí putování

Adventní čas se rozjíždí a s ním i další činnost ve školní družině. Za dva dny bude chodit Mikuláš s čerty a anděly. Třeba i někoho z nás doma navštíví.

Čertí putování

Děti z 3. oddělení se dnes vydaly na „Čertí putování“ v nedalekém parku, poblíž centra našeho města. Sice jsme žádné čerty nepotkali, ale byla pro nás připravena soutěž s plněním čertích úkolů. Počasí nám sice dnes přálo, svítilo i sluníčko, ale byla velká zima. Proto jsme si i v závěru protáhli tělo. Na „Čertím putování“ jsme museli projít 4 stanoviště. Na prvním z nich se prý vařil „čertí guláš“. Ze čtrnácti vlastností jsme vybírali pouze ty, které určitě mají čerti rádi. Zjistili jsme, že je to celkem 8 vlastností, u kterých bylo přiřazeno ještě písmeno. Naším úkolem bylo písmeno si zapsat a pak z osmi písmen vyluštit slovo. Vyšlo nám PEKELNÍK.

Na druhém stanovišti byla rozstříhaná pořekadla o čertech a naším úkolem bylo složit deset pořekadel. U druhé části pořekadla bylo vždy přidáno písmeno, a tak nám po správném přiřazení vzniklo čertí heslo: ČERTÍ ŽERTY.

Na třetím stanovišti byly tři čertí pytle. Naším úkolem bylo prohmatat pytel a zjistit, co je v něm uloženo. Podařilo se. Zjistili jsme, že v pytlích jsou: konvička, kůň a pejsek.

Závěrečné čtvrté stanoviště bylo trochu na zahřátí. Naším úkolem bylo podle obrázku zacvičit to, co dělá čert. Například: vyskočit, co nejvíce do výšky nebo zahudrat jako čert, zadupat kopýtky atd. Trochu pohybu nás jistě nezabilo a my, jsme se trochu zahřáli. Soutěž jsme si vyhodnotili a ve školní družině dostali od paní vychovatelky všichni sladkou odměnu. A tak děti z 3. oddělení se prošly po čertí stezce, splnily úkoly a byly všichni spokojené.

Autor:
Vydáno: