Celé Česko čte dětem

Již počátkem druhého týdne nového školního roku, se děti školní družiny vrhly na zahájení nového roku, projektu Celé Česko čte dětem. Cílem tohoto čtení je rozvoj představivosti, myšlení, ale především rozvoj čtenářské gramotnosti. Číst můžeme opravdu všude – ve škole, v družině, ale i v rodině. Právě v rodině se tím upevňují rodinné vazby a utváří se pouto mezi rodiči a dětmi.

Celé Česko čte dětem

Dnes, v pondělí 9. 9. 2019, se scházíme všechna oddělení u Veverušáků v družině. Zahajujeme další ročník dlouhodobé kampaně s mottem: „Čteme dětem 20 minut denně, každý den.“

Pak již budeme pokračovat ve svých odděleních a jednou ke konci měsíce se opět sejdeme a představíme ostatním knihu, ze které jsme si četli. Dnes to byla i taková slavnostní chvíle, kdy Veverušáci mohli představit knihu, do které oni sami též přispěli, a kniha vyšla. Ptáte se, čím přispěli? Kniha se vztahuje k ZOO Tábor, napsal jí sám pan ředitel Evžen Korec a jeho spolupracovník Filip Sušanka. A právě naši Veverušáci k ní s dalšími dětmi ze Strakonic a ZŠ Livingston namalovali obrázky a složili verše. Jako poděkování za naši práci ke knize jsme obdrželi krásnou knihu s názvem: „Noční život v ZOO Tábor aneb jak surikata Máňa poznává své kamarády“ i s věnováním. Velice si vážíme spolupráce se ZOO Tábor a za knihu mnohokrát děkujeme. A nyní již ukázka z této knihy, kterou si v jednotlivých odděleních můžeme do konce měsíce dočíst. Surikata Máňa nemůže večer usnout, a proto se vydává na dobrodružnou výpravu po noční ZOO. A víc až v knize. Po rozchodu všech oddělení ještě zapracovali Veverušáci a složili verše opět k této knize. A že se jim to podařilo, o tom se můžete přesvědčit.

Surikata Máňa
Surikata Máňa
je vám krásná dáma.
Cestuje si po zahradě,
kamarády hledá v trávě.
Od zvířátka ke zvířátku obchází,
krásnou knihou nás provází.              
Autor: 1. skupina

Surikata
Surikata Máňa,
byla trošku sama.
Tak si našla kamaráda,
byla velmi ráda.                                 
Autor: 2. skupina

Surikata Máňa
Surikata Máňa,
má všechny ráda.
Kožíšek má heboučký,
ocásek má kraťoučký.
Očička má hnědá,
kamaráda hledá.
Vydala se po ZOO,
noční dobrodružství pomohlo.          
Autor: 3. skupina

Surikata
Surikata maličká,
má velká očička.
Zvědavá strašně je,
pěkně se poměje.
Bývá často na stráži,
neví, kolik sama váží.                        
Autor: 4. skupina

Autor:
Vydáno: