„Čeho se bojím, z čeho mám strach?“

Již několik let se děti naší školní družiny zúčastňují tradiční výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje nezisková organizace NADĚJE Písek. Organizace, která pomáhá lidem, ale i dětem, zejména dětem sociálně slabším. Vždy jedenkrát v roce je vyhlášována výtvarná soutěž s různou tématikou, která je pak v měsíci dubnu vyhodnocena. Stejně tomu bylo i v letošním roce.

„Čeho se bojím, z čeho mám strach?“

Letošní téma výtvarné soutěže bylo vskutku krásné. „Čeho se bojím, z čeho mám strach.“ A tak se děti daly do práce. Nejprve si povídáme o tom, čeho se kdo bojí, nebo z čeho, kdo má strach. Vznikla celá škála odpovědí, které jsme měli výtvarně zpracovat. Vzniklo mnoho obrázků, které jsme v závěru vyhodnotili a ty nejlepší jsme odeslali do NADĚJE Písek. Počátkem dubna jsme obdrželi zprávu, kde byla i výsledková listina této soutěže. Jaké bylo překvapení, když v kategorii 4. tříd se objevila i dvě jména z naší školy. Markétka Lstibůrková a Jan Benech. Překvapení nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Jim srdečně děkuji za vstřícnost, že se společně s dětmi a ostatními výherci mohli sejít v Písku, ve zdejším kině, kde byla dne 10. 4. nainstalována výstavka nejlepších obrázků. Právě v tento den proběhlo i vyhodnocení soutěže, ocenění těch nejlepších. Markétka Lstibůrková se umístila na krásném třetím místě a Honzík Benech obdržel Čestné uznání za svůj obrázek, který znázornil, že se bojí ohně. Markétka se bojí hadů a to také ztvárnila. Děti obdržely diplomy a čestná uznání, ale i k tomu drobné odměny, ze kterých měly velkou radost. Dovoluji si poděkovat rodičům Markétky a Honzíka, že si našli čas a navštívili město Písek a zúčastnili se vyhodnocení této soutěže. Dětem blahopřeji k získání ocenění a přeji, aby se jim ve výtvarné činnosti i nadále dařilo.

Autor:
Vydáno: