Čarodějnické odpoledne školní družiny

Pálení čarodějnic, dříve také „filipojakubská noc“, je lidový zvyk spojený s pálením ohňů, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje není nikde zmiňován v žádných staročeských pramenech. V Čechách v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Obřad se nazývá „pálení čarodějnic“. Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století si zachovává mnoho rysů pocházejících z minulosti, ale také došlo k řadě změn. Pálení čarodějnic probíhá v rámci rodiny, sousedů či přítel, tak jako organizovaná akce.

Čarodějnické odpoledne školní družiny

Na základě této tradice vzniklo i v naší školní družině „Čarodějnické odpoledne“. To se konalo již dnes 29. dubna na školním hřišti a dvoře. Pro nás jej připravily paní vychovatelky ze školní družiny. Scházíme se hned po obědě na hřišti a rozdělujeme se do skupin, jak jsme vždy zvyklí. Každá skupina se ze svých účastníků vytvoří dvojice, které budou plnit různé úkoly. Jako správní čarodějové a čarodějnice jsme potřebovali k plnění 14 úkolů určité propriety. Čarodějnická stezka obsahuje 15 soutěžních karet, ale jen 14 úkolů. V úkolové části děti díky svým vědomostem zjistí, jaký je správný symbol, kde na výběr mají tři možnosti. Ale pouze jeden je ten správný. Do startovací karty zapisujeme či zakreslujeme správný symbol. Třináctý úkol je rozdělen na dvě části, takže jsme si museli dát pozor, co je vůbec naším úkolem. V pohybové části našich úkolů cvičíme s koštětem, symbol byl zde vždy jeden a opět jej zapisujeme. Když máme vyplněnou startovací kartu, máme další úkol. Každý symbol v sobě ukrývá určité písmenko, které nám při správném plnění úkolů, dá nějaké heslo, tajenku.

Téměř všichni splnili dané úkoly, zapsali si správně symboly a posléze doplnili písmenka, vznikla nám tajenka: „MALÍ ČARODĚJOVÉ“. Za správné splnění nás čekala malá odměna a na závěr jsme si ještě i zatančili s koštětem a zazpívali „čarodějnickou píseň“. Takto u nás v družině proběhlo „Čarodějnické odpoledne“ a my jsme si toto odpoledne užili i bez pálení ohně.

Autor:
Vydáno: