Brněnská zoo úspěšně odstartovala projekt na ochranu dudka chocholatého

První pozitivní výsledky má za sebou loni spuštěný program na ochranu dudka chocholatého na jižní Moravě. Zoo Brno je koordinátorem celého projektu, do kterého se zapojily i další instituce.

Brněnská zoo úspěšně odstartovala projekt na ochranu dudka chocholatého

Dudky chocholaté jsme se rozhodli chránit, protože v České republice žije a hnízdí pouze 70 – 140 párů těchto opeřenců. Jejich populace je tak považována za silně ohroženou. Hlavní příčinou nízkého stavu jedinců je ztráta biotopu a nevhodné zemědělské hospodaření,“ vysvětlil kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Dudek obývá otevřenou krajinu pastvin a luk s občasnými skupinkami vzrostlých stromů nebo i řidších lesů, které mu poskytují potřebné dutiny ke hnízdění. Vzhledem k tomu, že jeho zobák není uzpůsoben k tesání dutin, je dudek odkázán pouze na to obsazovat dutiny, které v krajině nalezne.

„A právě s tím jsme se rozhodli pomoci. Vybrali jsme pět vhodných lokalit na jižní Moravě a umístily do nich celkem 15 dudníků. Jsou to speciální budky pro dudky, které maximálně vyhovují jejich potřebám,“ vysvětlil Suvorov.

Výsledkem naší loňské snahy je zahnízdění jednoho páru dudka a vyvedení čtyř mláďat. „Doufám, že letos bude zahnízděných párů ještě víc a podaří se nám tak rozšířit populaci těchto krásných ptáků,“ doplnil Petr Šrámek, který se za Zoo Brno na projektu také podílí.

Součástí celého projektu není jen příprava a umístění dudníků, ale také zajištění správného hospodaření v jednotlivých lokalitách. „Dudek létá za potravou na přilehlé krátkostébelné louky. Tyto stanoviště jsou v současné době ohroženy zarůstáním vlivem ústupu tradičních zemědělských technik (zejména pasení). Díky tomu krajina zarůstá a vhodné lokality mizí. V rámci údržby lokalit pro posílení populace dudka chocholatého je na nich nutné provádět dlouhodobý management, který zahrnuje zejména sekání potravních ploch (luk a pastvin) a fyzickou údržbu dudníků (čištění, odstraňování náletových dřevin atp.),“ řekl Suvorov.

Praktickou úpravu krajiny budou mít na starosti především partneři projektu: ČSOP Morava, ČSOP Jaro Jaroměř a Pro záchranu motýlího ráje, z. s. Pomoc dudkovi má ale v konečném důsledku větší rozsah a přispívá k biodiverzitě krajiny. Slouží totiž i k ochraně dalších zvláště chráněných druhů bezobratlých a rostlin, které s dudkem sdílejí společný biotop.

Zdroj: ZOO Brno
Autor:
Vydáno: