Březen, měsíc knihy. Březen – měsíc čtenářů

Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy proběhl první ročník. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje jedenáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Jde o celostátní akci, která podporuje a propaguje četbu. Akce vznikla v roce 2009. Březen – měsíc čtenářů navazuje na Březen – měsíc knihy, akce druhé poloviny 20. století a Březen – měsíc internetu, akce posledních let. Na tyto akce navazují i akce, které pořádá již tradičně naše školní družina.

Březen, měsíc knihy. Březen – měsíc čtenářů

Pondělí, 2. 3. 2020 a školní družina zahajuje Březen – měsíc knihy a Březen – měsíc čtenářů. Scházíme se ve školní družině Veverušáků a zaujímáme místa dle skupin, tak jak jsme zvyklí. Dnešní naše odpoledne bude ve znamení Března – měsíce knihy, ale bude více soutěživé. Než započneme s jednotlivými soutěžemi, nejprve krátký úvod a po něm děti vzpomínají, jaké znají dětské knihy a kdo je napsal. Společně si vzpomínáme i na spisovatele, které knihy pro děti psali a píší. A potom jdeme soutěžit. Hurá! Jako první nás čekají dvě osmisměrky, ve kterých hledáme jména spisovatelů. Jde nám o rychlost, ale i správnost. Podle toho se i boduje. V druhé části nás čekají dvě bludiště. Jedno o svatém Martinovi a druhé o pirátech. V pohádkových hádankách určujeme pohádkové postavy. V druhé části pohádkových hádanek určujeme název knihy. V další části odpovídáme na 5 otázek, které ne vždy byly snadné. Poslední částí je skládání puzzle, které mají na starosti mladší děti a starší děti pro svoji skupinu píší svoji vymyšlenou pohádku. I tyto pohádky bodujeme a body připočítáváme k ostatním. Když je vše hotové, poslechneme si sepsané pohádky jednotlivých skupin a všichni pak rozhodujeme o jejich hodnocení. I tyto pohádky ovlivnily celkový počet bodů a vítěze dnešního odpoledne. Než porota sečte body a provede vyhodnocení, čteme z prvního dílu knihy Jany Brnušákové Králíček Toby a liška Pampe. Zapomenutá kouzelná země je místo, kde rostou zvláštní bylinky. Děda Hejkal je využívá k léčení, jeho netopýr Bojmír s nimi však provádí pěkné lumpárny. A jak to všechno dopadne, zjistíme, až knihu dočteme celou. A nyní nás čeká již vyhodnocení. Jak to dopadlo? Na prvním místě se umístila druhá skupina s 52 body, druhá je čtvrtá skupina 43 body, třetí skončila první skupina se 4 body a na čtvrtém místě se umístila třetí skupina s 37 body. Vítězům blahopřejeme a předáváme malou odměnu. Dnešní odpoledne uteklo jak voda a my máme za sebou zahájení Března – měsíce knihy. Po celý měsíc nás bude kniha provázet a na závěr nás čeká Noc s Andersenem.

Autor:
Vydáno: