Březen – měsíc čtenářů

Měsíc, který byl vždy věnován knihám a čtení. Na přelomu tisíciletí se stal též Březen – měsíc internetu. První Březen – měsíc čtenářů proběhl v roce 2009 a od té chvíle probíhá kampaň každoročně. Březen jsme si vždy ve školní družině připomínali jako Březen – měsíc knihy a pak Březen – měsíc čtenářů. A tuto tradicí dodržujeme až do dnes. V naší družině tento měsíc vždy vrcholí tradiční akcí Andersenovo odpoledne.

Březen – měsíc čtenářů

Pátek. 1. 3. a děti školní družiny se schází ve svých odděleních. Děti z 2. oddělení Veverušáci se na dnešní odpoledne velice těší. A víte proč? U nás v oddělení bude zahájen asi tak jako i v dalších odděleních Březen – měsíc čtenářů. Ve 2. oddělení však trochu netradičně. Veverušáci si před dnešním zahájením zahráli na spisovatele, kteří píší pohádku pro děti. Tématem dnešní pohádky je Sněhová královna, ale ne od H. Ch. Andersena. Zde se totiž jedná o shodu náhod při výběru názvu pohádky. Krom toho, mílovými kroky se k nám neustále více přibližuje jaro, s ním i první kvetoucí rostlinky. K tím totiž patří i „květinové víly“. Kromě sepsání pohádky nám šlo i o ilustraci pohádky, kde budou jarní kytičky a s nimi žijící „květinové víly“. Do našeho kolektivu v oddělení jsme ještě pozvaly i děti ze 4. oddělení. Ty však byly vtaženy do dnešního odpoledne jako odborná porota. Ty totiž pak rozhodovaly o tom, která pohádka Sněhové královny je ta nej…

A tak již nyní můžeme započít Březen – měsíc čtenářů. Postupně se nám představují čtyři skupiny se svými pohádkami. Porota to jistě měla velmi těžké, neboť všechny pohádky byly krásné. Přesto někdo musí být vítěz, někdo však poražený. Ale tady se nemusíme nad ničím zamýšlet. Všechny pohádky se zdařily. K pohádkám jsme ještě připravili i ilustrace jarních květin a jejich víl. A jak to nakonec dopadlo?

1.     místo – 3. skupina – Anna Burešová, Eliška Dvořáková
2.     místo – 1. skupina – Vašek Církva, Jakub Paur, David Tůma, Daniel Stromský
3.     místo – 3. skupina – Viktorka Csiriková, Zuzana Procházková, Tereza Ilková
4.     místo – 2. skupina – Leonardo Chouliras, Jakub Vokůrka, Alex Emil Balog

Po vyhodnocení spisovatelů pohádky pokračujeme v dalších soutěžích. Na archu papíru máme napsané dvojice postav, které máme k sobě přiřadit. Třicet dva dvojic již na nás čeká a my můžeme začít. Jde nám nejen o rychlost, ale především o správnost přiřazení dvojic k sobě. Po chvíli je hotovo a my jdeme hodnotit. Boj skupin je opět značně vyrovnaný. Jdeme pokračovat dál. Naším úkolem je během pěti minut napsat co nejvíce spisovatelů dětské knihy. Po pěti minutách končíme, vyhodnocujeme a hodnotíme. Připisujeme body. Dalším naším úkolem je napsat co nejvíce pohádek, ve kterých vystupuje nějaké zvíře. Časový limit se zkrátil na 3 minuty. Opět konec, hodnocení, bodování a sepsání bodů.

Přiblížili jsme se k závěru dnešního odpoledne, které se nám velice líbilo a my můžeme říci, že Březen – měsíc čtenářů byl ve školní družině zahájen. A jaké jsou výsledky?

1.     místo – 4. skupina
2.     místo – 3. skupina
3.     místo – 2. skupina
4.     místo – 1. skupina

Vítězům blahopřejeme a našim mladým spisovatelům děkujeme za jejich snahu a píli.

Autor:
Vydáno: