Botanické novinky Zoo Ostrava: Barvy zimy

Zima zatím jen pomalu a neochotně ustupuje nadcházejícímu jaru, které brzy probudí první posly teplejších dnů. I v těchto chladných a šedivých dnech však v na mnoha místech ještě zasněžené krajiny prosvítají mezi stromy zajímavé záblesky barev. Jsou způsobeny výrazně zbarvenou kůrou mladých výhonů některých druhů u nás rostoucích keřů.

Botanické novinky Zoo Ostrava: Barvy zimy

Typickými zástupci takových rostlin jsou svídy. Zvlášť výrazné jsou mladé letorosty u svídy bílé (Cornus alba) a svídy výběžkaté (Cornus sericea). První druh pochází z Asie a dorůstá v 1,5 až 3 metry vysoký keř s dlouhými prutovitými větvemi, v mládí korálově červené barvy. Patří mezi často pěstované ozdobné keře nejen díky svým výrazným větvím, ale také pro velmi ozdobné olistění jeho četných kultivarů. Svída výběžkatá pochází ze Severní Ameriky a je nižšího vzrůstu než svída bílá. Dorůstá 1 až 2,5 metru s dlouhými ohebnými větvemi, které často převisají, zakořeňují a posléze se opět obloukovitě zdvihají. Bývají červené barvy – starší výhony se pak vyznačují šedozeleným zbarvením. Jeho nejčastěji pěstovaný kultivar 'Flaviramea' má nápadně žluté větve.

Svídy rostou po celém areálu ostravské zoo, nejvíce je jich k vidění v okolí restaurace Saola a přilehlých výběhů pro jeleny.

Autor:
Vydáno: