Berounský koláč

Sluneční den zpříjemnila folklorní slavnost se soubory z různých koutů naší republiky. Zdejší program však doplnil i program dvou mateřských škol a našeho tanečního kroužku. Folklorní festival Berounský koláč je součástí tradičních jarních „Hrnčířských trhů“. V letošním roce se trhy konaly již po dvacáté.

Berounský koláč

Je poledne, 7. 5. 2022 a děti tanečního kroužku naší družiny, který pracuje pod vedením vychovatelky Jany Novákové, se sešly u školy se svými rodiči. Kdopak by si také nechal ujít naše vystoupení po dvouleté odmlce. Společně jsme odešli na Náměstí Joachima Barranda v Berouně, kde se folklorní festival konal. Do cíle jsme přišli trochu s časovou rezervou, tak ještě sledovali vystoupení dětí z MŠ Pod Homolkou v Berouně. Po ukončení jejich vystoupení přišel na řadu taneční kroužek naší školní družiny. Nastoupili jsme na podium a rozzářené oči dětí hledaly v davu zdejšího obecenstva své rodiče a prarodiče. Hudba začala hrát a my se s chutí pustili do nacvičených tanečků. Příprava na vystoupení trvala téměř půl roku. Ale můžeme říci, že jsme to zvládli a že jsme si neudělali ostudu. Potlesk obecenstva nám byl odměnou za naše vystoupení, které trvalo asi 20 minut. Odešli jsme z podia a obdrželi jsme odměnu za naše vystoupení. A odešli jsme s rodiči. I jim se vystoupení líbilo a my můžeme být velmi spokojení. Tak zase třeba za rok.

Autor:
Vydáno: