Berounský Advent pokračuje

Některé akce jsou jen pro děti, jiné pro rodiče s dětmi, ale i mnoho akcí je pro školní děti. Vše započalo v neděli 3. 12. V tento den jsme slavnostně na Husově náměstí rozsvítili vánoční stromeček. Pravda však je, že 30. 11. děti ze čtyř základních škol ozdobily za svou školu vánoční stromeček. Vše muselo být připraveno, než se rozzářil velký vánoční strom. Pokračování Berounského Adventu bylo již 6. 12. Na jeho programu se podílely děti ze 3 škol.

Berounský Advent pokračuje

Ve středa, 6. 12. 2023, odchází na Husovo náměstí žáci naší školy, aby vystoupili s kulturním programem veršů, písní, hrou na flétnu, ale i tanečky na Husově nám. Děti školní družiny letos poprvé svým vystoupením doplnila i děvčata 2. stupně. Julie Dušilová z 9.A, Anežka Pěluchová a Mariana Dostálová ze 7.B zazpívaly píseň Tichá noc. Program dětí školní družiny připravovaly paní vychovatelky ve svých odděleních, ale i vychovatelky kroužku hry na flétnu a tanečního kroužku.

I přes chladné a mrazivé počasí se s programem na Berounském Adventu vypořádaly velice dobře. Jejich rozzářené oči jiskřily štěstím, když na Husově náměstí mohly vidět své rodiče a všechny pozvané příbuzné, které nás přišli podpořit. Poděkování patří i paní ředitelce Mgr. Haně Kozohorské, ale i třídám se svými paní učitelkami. Za krásnou vánoční atmosféru děkujeme všem za účast, a především našim dětem, které se na vystoupení se svými vychovatelkami podílely.

Autor:
Vydáno: