Andersenovo odpoledne ve 4. oddělení školní družiny

Andersenovo odpoledne ve školní družině již několik let předchází akci Noc s Andersenem, kterou pořádají knihovny, ale i některé organizace. Letošní ročník je jubilejní. Noc s Andersenem slaví 20. výročí. Akce však bývá zařazena v jiném termínu, ale vzhledem k situaci coranoviru byla přesunuta na 9. října. Proto i naše Andersenovo odpoledne se konalo právě dnes.

Andersenovo odpoledne ve 4. oddělení školní družiny

Andersenovo odpoledne proběhlo ve všech odděleních naší školní družiny. Po obědě se schází 4. oddělení s paní vychovatelkou Pacákovou, aby mělo více času na splnění svých úkolů a soutěží. V odpočinkové části besedujeme o tom, kdo vlastně byl H. CH. Andersen, který je autorem 156 pohádek. Snažíme si vzpomenout, jaké pohádky od tohoto proslulého spisovatele známe. Mezi ty nejznámější, na které si vzpomněla většina z nás je Ošklivé káčátko a Princezna na hrášku.

Ve druhé části odpoledne si děti 4. oddělení zahrály na Večerníčky. Vždyť večerníček slaví v letošním roce 55 let. Nejprve jsme si složili večerníčkovou čepici, kterou jsme si vyzdobili.

Při tom jsme poslouchali další kapitolu z knihy „Cestování s velrybou“. V další části programu nás čekala kvizová soutěž „Večerníček hádá večerníčky“. Družstva soutěžila proti sobě a v devatenácti otázkách zvedala kartičky s písmenem A, B, C. Tím označily správnou odpověď. Správné odpovědi jsme bodovali a pak vyhlásili vítěze. Potom jednotlivé skupiny poznávaly postavy z pohádek, hádali jsme i pohádky zfilmované podle nápovědy. Na závěr jsme se snažili o vytvoření básničky, která měla obsahovat 4 slova, jež byly dané. Byl to nás první pokus. Pak jsme všechny body sečetli a vyhlásili vítěze. Jak to dopadlo?

1. místo – 4. skupina Koňáci – 36 bodů
2. místo – 2. skupina Vzduchoplavci – 32 body
3. místo – 3. skupina Koloběžkáři – 29 bodů
4. místo – 1. skupina Motorkáři – 26 bodů

Vítězům blahopřejeme. Odpoledne nám uteklo velmi rychle a my za nedlouho budeme odcházet domů

Autor:
Vydáno: